Kontakt

Nr konta bankowego parafii:

BANK  PKO S.A. V O/LUBLIN

67 1240 1503 1111 0010 0301 0337

Adres:

ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 28b

20 – 052 Lublin

telefon kontaktowy:

proboszcz +48 602 682 370

mail: m.nakonieczny@diecezja.lublin.pl