Kościół i plebania w budowie

Bryła projektowanego kościoła jest wolnostojąca, podpiwniczona, jednoprzestrzenna z antresolą wewnętrzną. Wejście główne znajduje się od strony północnej oraz boczne od strony wschodniej. Wyjścia ewakuacyjne zlokalizowane są od strony północnej, wschodniej i zachodniej. W części południowej kościół jest dwupoziomowy z salą wielofunkcyjną na piętrze, połączony podziemnym korytarzem z budynkiem centrum duszpasterstwa i kolumnadą w poziomie terenu. Zaplecze kościoła oprócz funkcji pomocniczych służących sprawowaniu liturgii wyposażone jest w zespół ogólnodostępnych sanitariatów. Kościół ma być całkowicie podpiwniczony dla pomieszczeń o charakterze technicznym, w tym m.in.: wentylatornia, rozdzielnia elektryczna, pomieszczenie na wodomierz, na sprzęt liturgiczny, na sprzęt ogrodniczy, na dekoracje, szatnię oraz salę widowiskową spełniającą różne funkcje tj: wystawy, przedstawienia, sport.  W bryłę kościoła są wbudowane dwie kaplice /jedna dostępna z nawy głównej, druga z wejściem z dziedzińca/. Bryła kościoła jest nakryta krzyżującymi się dwuspadowymi dachami, a w części centralnej zwieńczona kopułą z doświetleniem w formie latarni. Części niższe są zaakcentowane 4 kopułami o mniejszej rozpiętości. Budynek centrum duszpasterstwa (plebanii) jest czterokondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony z poddaszem użytkowym  z doświetleniem oknami połaciowymi i lukarnami, z wbudowanymi garażami i magazynami, nakryty dachem czterospadowym. Przestrzeń pomiędzy kościołem i budynkiem centrum duszpasterstwa jest ograniczona z dwóch stron zadaszoną kolumnadą stanowiąca rolę łącznika w poziomie terenu. Tworzy ona naturalny wewnętrzny dziedziniec nadający charakter intymności i izolacji dla użytkowników obiektów.  Wolnostojąca dzwonnica usytuowana jest obok kościoła w północno – zachodnim narożniku działki i stanowi dominantę wysokościowo – przestrzenną. Przed kościołem kształtuje się plac o powierzchni 600 m2.

Powierzchnia zabudowy kościoła 840 m2, kubatura 9800 m3, powierzchnia zabudowy plebanii 330 m2, kubatura plebanii 2600 mpowierzchnia zabudowy dzwonnicy 16 m2, kubatura 400 m3, powierzchnia zabudowy kolumnady 234 m2.