Akt poświęcenia

AKT POŚWIĘCENIA I WMUROWANIA KAMIENIA WĘGIELNEGO ORAZ AKTU EREKCYJNEGO DLA KOŚCIOŁA PW. BŁOGOSŁAWIONEGO BISKUPA WŁADYSŁAWA GORALA W LUBLINIE

BOGU W TRÓJCY JEDYNEMU I NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE, ŚWIĘTEMU JANOWI PAWŁOWI II I BŁOGOSŁAWIONEMU BISKUPOWI WŁADYSŁAWOWI GORALOWI CZEŚĆ I CHWAŁA

 

W XXVI niedzielę zwykłą 28 września Roku Pańskiego 2014, w roku nawiedzenia parafii Lublina, w tym naszej, przez obraz Matki Bożej Latyczowskiej, za pontyfikatu papieża Franciszka, w łączności z Benedyktem XVI papieżem, (który przeszedł na emeryturę 28 lutego 2013 r.), w roku gdy Polak Papież Jan Paweł II został ogłoszony świętym, kiedy Prymasem Polski był Ksiądz Arcybiskup Wojciech Polak, Ordynariuszem Archidiecezji Lubelskiej był Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Stanisław Budzik, Biskupami pomocniczymi byli: Ksiądz Biskup Mieczysław Cisło, Ksiądz Biskup Józef Wróbel, Ksiądz Biskup Artur Miziński od 10 czerwca b.r. Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski, Ksiądz Arcybiskup Senior Bolesław Pylak, Ksiądz Biskup Senior Ryszard Karpiński.
Dziekanem Dekanatu Lublin Śródmieście był Ksiądz Prałat Adam Lewandowski, pierwszym proboszczem parafii i organizatorem budowy Ksiądz Kanonik Mariusz Nakonieczny, wikariuszami byli Ksiądz Emil Chomontowski i Ksiądz Tomasz Niedziałek. Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej był Bronisław Komorowski, Marszałkiem Województwa Lubelskiego był Sławomir Sosnowski, Prezydentem Miasta Lublin był Krzysztof Żuk, nastąpiło wmurowanie kamienia węgielnego dla kościoła pw. Błogosławionego Biskupa Władysława Gorala w Lublinie.
W dniu dzisiejszym, podczas uroczystej Mszy świętej, w intencji budowy świątyni pod wezwaniem Błogosławionego Biskupa Władysława Gorala męczennika, sprawowanej przez Jego Ekscelencję Księdza Arcybiskupa Stanisława Budzika Metropolitę Lubelskiego, w obecności duchowieństwa, sióstr zakonnych, parlamentarzystów i władz samorządowych, członków rodziny bł. bpa Władysława Gorala, zacnych darczyńców oraz rzeszy wiernych z parafii i parafii sąsiednich, a także wielu gości, został wmurowany w ścianę budowanej świątyni kamień węgielny pochodzący z Jerozolimy i okolicznościowy akt erekcyjny tego wydarzenia.
Projekt architektoniczny wznoszonej Świątyni wykonał mgr inż. arch. Wojciech Hawryłkiewicz z Warszawy; sprawdzający projekt mgr inż. Jerzy Semeniuk, opracowanie projektu mgr inż. Grażyna Dudzińska, projekt konstrukcyjny mgr inż. Witold Maciej Walicki, sprawdzający projekt mgr inż. Wojciech Walicki; projekt sanitarny inż. Feliks Dragan, sprawdzający projekt inż. Albert Dragan, projekt elektryczny mgr inż. Radosław Suchecki, sprawdzający projekt mgr inż. Marek Jaworski, inspektorem nadzoru budowlanego był Zygmunt Żelazny; nadzór geodezyjny prowadził inż. Andrzej Kiszczak; kierownikiem budowy był Edward Pietras; majstrem budowy był Andrzej Piłat; prace budowlane wykonywała firma Perfekt Bau Budownictwo i Odnowa Zabytków Edward Pietras.
Świątynia budowana jest dzięki systematycznej ofiarności i pracy parafian, zaprzyjaźnionych parafii, prywatnych osób i darczyńców o wielkim sercu otwartym na sprawy Boże oraz osobistemu zaangażowaniu księdza proboszcza.

Parafia Błogosławionego biskupa Władysława Gorala, została erygowana 19 kwietnia 2004 r. przez arcybiskupa Józefa Życińskiego. Niech ta parafia oraz wybudowana świątynia przymnażają chwałę Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu, ku chwale Najświętszej Maryi Panny, Błogosławionego Biskupa Władysława Gorala i Wszystkich Świętych. Niech będzie trwałym duchowym i materialnym pomnikiem wdzięczności tutejszych parafian za otrzymane łaski, oraz prośbą o błogosławieństwo na następne lata.
Na wieczną rzeczy pamiątkę niniejszy akt tego historycznego wydarzenia dla Parafii Błogosławionego Biskupa Władysława Gorala w Lublinie przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 28B, dzielnicy Wieniawa miasta Lublin własnoręcznie przez Metropolitę Lubelskiego Księdza Arcybiskupa Stanisława Budzika wmurowany zostaje.

Lublin, dn. 28. 09. 2014 r.

Miłość Boga Ojca, Łaska Pana Naszego Jezusa Chrystusa, Dar Jedności w Duchu Świętym niech zstąpi wraz z błogosławieństwem Boga Wszechmogącego na wszystkich, którzy w duchu wiary, nadziei i miłości, czci dla Najświętszej Maryi Panny i modlitwie o rychłą kanonizację Błogosławionego Biskupa Władysława Gorala w budowaniu tej świątyni mieli, mają i będą mieć swoją cząstkę. AMEN.

Metropolita Lubelski

J.E. Ks. Arcybiskup Stanisław Budzik

 

Dziekan dekanatu                                                           Proboszcz parafii Błogosławionego
Lublin Śródmieście                                                         Biskupa Władysława Gorala

Ks. Prałat Adam Lewandowski                          Ks. Kanonik Mariusz Nakonieczny

 

Poseł na Sejm RP                                                             Poseł na Sejm RP

Lech Sprawka                                                            Jan Łopata

 

Marszałek Województwa Lubelskiego                        Prezydent Miasta Lublin

Sławomir Sosnowski                                              Krzysztof Żuk

 

Architekt                                                                            Konstruktor

Wojciech Hawryłkiewicz                                       Witold Maciej Walicki

 

Projekt sanitarny                                                             Projekt elektryczny

Feliks Dragan                                                            Radosław Suchecki

 

Nadzór budowlany                                                          Nadzór geodezyjny

Zygmunt Żelazny                                                     Andrzej Kiszczak

 

Kierownik budowy                                                         Majster budowy

Edward Pietras                                                        Andrzej Piłat

 

Wiceprzewodniczący Rady
Duszpasterskiej Parafii

Henryk Szabała