Duszpasterze

Ks. Mariusz Nakonieczny – kanonik, proboszcz,  mgr lic. (teologia), święcenia kapłańskie przyjął 21.05.1994 r. Od 19.04.2004 roku jest pierwszym proboszczem parafii Błogosławionego Biskupa Władysława Gorala w Lublinie i budowniczym kościoła pw. Błogosławionego Biskupa Władysława Gorala. Wice dziekan, dekanatu Lubelski – Śródmiejski, dekanalny wizytator nauki religii, dekanalny duszpasterz nauczycieli, duszpasterz akademicki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, członek Archidiecezjalnej Komisji do spraw budownictwa sakralnego.
e-mail: m.nakonieczny@diecezja.lublin.pl

 

Ks. Emil Chomontowski – wikariusz,  dr (teologia), święcenia kapłańskie przyjął 07.06.2003 r. Od 01.06. 2008 jest wikariuszem  parafii. Katecheta – Szkoła Podstawowa nr 21, im. Królowej Jadwigi, ul. Zuchów, duszpasterz niewidomych.
e-mail: emilc@poczta.onet.pl

 

Ks. Grzegorz Opoka – wikariusz,  mgr lic. (teologia), święcenia kapłańskie przyjął 10.06.2000 r. Od 01.07.2015 roku jest wikariuszem parafii. Katecheta – Szkoła Podstawowa nr 18, im. Macieja Rataja, al. Jana Długosza.
e-mail: g.opoka@diecezja.lublin.pl