Pogrzeb /dokumenty i ustalenia/

  1. Po otrzymaniu informacji o śmierci osoby nam bliskiej przed ustaleniem miejsca i godziny pogrzebu prosimy najpierw o kontakt z kancelarią parafialną.
  2. Może to być rozmowa telefoniczna z księdzem z parafii – (tel. do księdza 602 682 370) – po kontakcie z księdzem, udajemy się do kancelarii – biura cmentarza i uzgadniamy datę i godzinę pogrzebu. Następnie bliscy zmarłego zgłaszają się do kancelarii parafialnej, zabierając ze sobą oryginalny odpis aktu zgonu z USC oraz informację o przyjętych przed śmiercią sakramentach (np. od kapelana szpitalnego).
  3. Jeżeli zmarły jest z innej parafii, należy przedstawić zgodę na pogrzeb w naszej parafii i pisemną informację o zmarłym wystawioną przez miejscowego proboszcza.
  4. Zachęcamy usilnie bliskich i przyjaciół zmarłego, aby – będąc w stanie łaski uświęcającej – przyjęli podczas Mszy pogrzebowej Komunię świętą, która jest najcenniejszym darem dla zmarłego. Ze względu na ograniczony czas pogrzebu w kaplicach cmentarnych Lublina prosimy o wcześniejsze przystąpienie do spowiedzi we własnej parafii lub w Archikatedrze (całodzienny dyżur spowiedników).
  5. Zachęcamy także do zatroszczenia się o stałą modlitwę wspólnoty parafialnej w intencji swoich bliskich zmarłych poprzez ofiarowanie w ich intencji Mszy św. (zwłaszcza w 30 dzień po śmierci, w rocznicę śmierci, w dzień imienin) oraz modlitwy różańcowej podczas listopadowych „wypominków”.
  6. Pogrzebu chrześcijański jest liturgią, która powinna odzwierciedlać rzeczywistą więź zmarłego z Kościołem oraz wyrażać i umacniać wiarę zgromadzonej wspólnoty w życie wieczne.
  7. Pogrzeb katolicki nie przysługuje tym, którzy za życia świadomie i jawnie zerwali łączność z Kościołem, i zmarli uparcie odmawiając sakramentalnego pojednania z Bogiem.