Kółka Różańcowe

Kółka Żywego Różańca parafii bł. bpa Władysława Gorala

W naszej Parafii działa 5 kółek różańcowych skupiających ok. 100 osób.

Zelatorki:

Główna Zelatorka: Genowefa Winiarczyk – kółko 1, 2, 4

Maria Bednara – Zelatorka kółka 3

Anna Sałamacha– Zelatorka kółka 5

Zmiana tajemnic różańcowych odbywa się w każdą 1 sobotę miesiąca o godz. 16.30.

O godz. 17.00 – wystawienie Najświętszego Sakramentu (odmawiany jest różaniec).

O godz. 18.00 odprawiana jest Msza Święta w intencji członków Żywego Różańca.

Serdecznie zapraszamy nowych członków, szczególnie osoby młode, które cenią sobie modlitwę różańcową. Są jeszcze wolne miejsca w istniejących kółkach. Zapisy w każdą pierwszą sobotę miesiąca od godz. 16.30 w przedsionku kościoła.

Odmawiając jeden dziesiątek różańca i rozważając tylko jedną tajemnicę, członek koła ma zasługę taką samą, jakby odmówił cały różaniec, ponieważ złożona z 20 osób Róża (Koło) rzeczywiście odmawia cały różaniec. Żywy Różaniec to również ofiarowanie komuś pięciu minut swojego życia, bo tyle mniej więcej trwa jedna dziesiątka. Nie czekaj na starość … zacznij już dziś!

Żywy Różaniec powstał dzięki Paulinie Jaricot (1799 – 1862). Przekonana o tym, że dobre uczynki znaczą niewiele, jeśli nie wspiera ich modlitwa, wymyśliła w 1825 r. żywy różaniec. Jaricot zakładała grupy, składające się z 15 osób, z których każda odmawiała codziennie jedną z piętnastu tajemnic różańcowych. W czasach obecnych, po modyfikacji różańca przez dodanie Tajemnic Światła, wprowadzonej przez papieża św. Jana Pawła II w opublikowanym 16 października 2002 liście apostolskim Rosarium Virginis Mariae, liczy 20 członków. Przynależność do tego ruchu wiąże się nie tylko z modlitwą. Od członków KŻR wymagane jest też szerzenie kultu Maryi, odpowiednia postawa oraz dawanie świadectwa przez swoje chrześcijańskie życie…

 1. Członkowie Żywego Różańca mają obowiązek wielbić i naśladować Maryję oraz w szczególny sposób powinni wystrzegać się ciężkich grzechów.

 1. Na czele każdego Kółka stoi Zelator lub Zelatorka. Mają oni obowiązek pilnowania zmiany Tajemnic Różańcowych co miesiąc.

 1. Zmiana tajemnic odbywa się co miesiąc w porządku kolejnym, (to znaczy, kto na przykład miał w pierwszym miesiącu Tajemnicę 3, na przyszły miesiąc będzie miał Tajemnicę 4., itd.)

 1. Członkowie Żywego Różańca korzystają z Mszy Świętych i Nabożeństw odprawianych w ich intencji, za żywych i umarłych.

 1. Przyjęcie do Kółka Żywego Różańca dokonuje się przez wpisanie do rejestru członków i zobowiązaniu się do codziennego odmawiania jednej dziesiątki Różańca świętego.

Róże Różańcowe

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy na 2023 rok

Nowy układ Różańca Świętego ogłoszony przez Papieża św. Jana Pawła II

I. Tajemnice radosne
odmawia się w poniedziałki i soboty

 1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
 2. Nawiedzenie św. Elżbiety
 3. Narodzenie Jezusa
 4. Ofiarowanie w świątyni
 5. Znalezienie Jezusa w świątyni

II. Tajemnice światła
odmawia się we czwartki

 1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
 2. Objawienie siebie na weselu w Kanie
 3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
 4. Przemienienie na Górze Tabor
 5. Ustanowienie Eucharystii

III. Tajemnice bolesne
odmawia się we wtorki i piątki

 1. Modlitwa w Ogrójcu
 2. Biczowanie
 3. Cierniem ukoronowanie
 4. Droga Krzyżowa
 5. Śmierć na krzyżu

IV. Tajemnice chwalebne
odmawia się w środy i niedziele

 1. Zmartwychwstanie Jezusa
 2. Wniebowstąpienie
 3. Zesłanie Ducha Świętego
 4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
 5. Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi