Jubileusz – 120 lecie urodzin i 80 lecie święceń biskupich bł. bpa Władysława Gorala

W 2018 roku obchodziliśmy rocznice dwóch doniosłych wydarzeń związanych z biskupem Władysławem Goralem.
120 rocznica urodzin naszego Patrona (1 maja 1898 r).
80 rocznica świeceń biskupich, które miały miejsce w katedrze lubelskiej (9 października 1938 r).

Formą uczczenia tych rocznic były:

  • Sympozjum naukowe w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II,  z którym biskup Goral utrzymywał bliskie kontakty, w dniu 6 grudnia 2018r. Sympozjum rozpoczęło się Mszą świętą w kościele rektoralnym KUL o godz. 9.00 i zostało otwarte przez Prof. Przemysława Czarnka – Wojewodę Lubelskiego, Prof. Tomasza Nowickiego – Dyrektora Instytutu KUL i Prof. Cezarego Tarachę w Centrum Transferu Wiedzy KUL. Celem sympozjum była prezentacja aktualnego stanu wiedzy na temat biskupa Gorala, poprzez ukazanie wybranych aspektów jego życia i posługi oraz refleksja nad rozwojem kultu błogosławionego na terenie miasta i diecezji.    Plakat     Program
  • Pokaz filmu dokumentalnego o bł. biskupie Władysławie Goralu.
  • Koncert symfoniczny w Filharmonii Lubelskiej w dniu 7 grudnia godz. 19.00. 

Organizatorzy:

Katedra Świata Hiszpańskiego, Instytut Historii KUL

KUL: konferencja o błogosławionym bp. Władysławie Goralu