Litania do Bł. Bpa Władysława Gorala

 

Litania do błogosławionego biskupa Władysława Gorala

Kyrie, elejson.                                          -Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas.                                -Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże.                                -Zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże.            -Zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże.                               -Zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże.                    -Zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo.                                        -Módl się za nami.

Błogosławiony biskupie Władysławie,                                    Módl się nad nami.

Ozdobo lubelskiej diecezji,

Skromny i pokorny pracowniku winnicy Pańskiej,

Gorliwy duszpasterzu,

Sługo Kościoła przepełniony głęboką wiarą,

Miłośniku czystych serc,

Troskliwy przyjacielu dzieci i młodzieży,

Roztropny wychowawco przyszłych kapłanów,

Miłośniku ewangelicznego ubóstwa,

Apostole potrzebujących, wrażliwy na ludzką biedę,

Opiekunie osób opuszczonych i ubogich,

Zatroskany o życie duchowe i materialne emigrantów,

Patronie pracujących,

Kształtujący sumienia ludzi kultury i nauki,

Niestrudzony organizatorze instytucji społecznych i charytatywnych,

Pasterzu wprowadzający pokój pośród bliźnich,

Przykładzie dobroci i serdeczności,

Cierpliwy sługo konfesjonału w sakramencie pokuty,

Nauczycielu otwarty na wszystkich ludzi dobrej woli,

Znamienity Synu ziemi lubelskiej,

Kapłanie Kościoła powszechnego miłujący swoją ziemską ojczyznę,

Nieugięty Męczenniku czasu wojny,

Świadku Chrystusa wytrwały w prześladowaniach,

Orędowniku miłości z pokorą dźwigający krzyż udręczenia,

Biskupie wierny do końca swemu powołaniu i miłosiernemu Bogu.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata                                             -Przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata                                             -Wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata                                             -Zmiłuj się nad nami.

K. Powierzył mu palmę męczeństwa.

W. I obdarzył go nieprzemijającą chwałą.

Módlmy się:

Wszechmogący Wieczny Boże, z Twojej łaski biskup Władysław Goral mężnie znosił cierpienia podczas okrutnych prześladowań czasu wojny. Spraw, abyśmy czcząc imię Błogosławionego pośród nas, zasłużyli na jego orędownictwo przed Twoim tronem w niebie. Ktory żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.