Legion Maryi

Legion Maryi w Parafii bł bpa Władysława Gorala
W Lublinie

Prezydium Legionu Maryi zostało założone 5 października 2010 r. Legion Maryi za patronkę obrał sobie Pannę Wierną. Powstał na prośbę i przy wielkim zaangażowaniu proboszcza Parafii ks. Mariusza Nakoniecznego. Legioniści starają się aktywnie uczestniczyć w życiu Parafii, poprzez wzmożoną modlitwę oraz wykonywanie stałych lub zleconych prac.

Prace na rzecz parafii:
– budowa ołtarza na procesje Bożego Ciała,
– cykliczna zbiórka na budowę kościoła,
– ułatwianie kontaktu z kapłanem osobom potrzebującym,
– współtworzenie Gazetki Parafialnej,
– odwiedzanie chorych w domach i szpitalach,
– pomoc w roznoszeniu opłatków przed świętami Bożego Narodzenia,
– prowadzenie Drogi Krzyżowej,
– inne prace zlecone przez proboszcza.

Legioniści starają się także dbać o rozwój własnego życia duchowego poprzez:
– przynależność do żywego Różańca,
– duchową adopcję dziecka poczętego,
– apostolat „Margaretka”, apostolat Misja św. Tereski,
– adorację Najświętszego Sakramentu,
– udział w nieustającej modlitwie Jerycho,
– udział we wszystkich uroczystościach w parafii i Kurii Legionu,
– udział w pielgrzymkach corocznych legionowych do Wąwolnicy i Częstochowy,
– dniach skupienia i rekolekcjach legionowych.

Nad duchowym rozwojem legionistów i ich pracą apostolską czuwa kierownik duchowy ks. Emil Chomontowski.

ZADANIA LEGIONU

Podstawowym zadaniem Legionu Maryi jest modlitwa i czynna praca apostolska poprzez docieranie do nowych kręgów osób wierzących i niewierzących. W niesieniu im wsparcia duchowego i pogłębienia wiary katolickiej, a także pomoc w życiu religijnym w parafii. Wszelkie prace wykonywane są za zgodą opiekuna duchowego i proboszcza parafii, między innymi:

– Apostolat uliczny – Cudowny Medalik
– Rozpowszechnianie prasy i publikacji religijnych
– Praca na rzecz osób samotnych i zaniedbanych (Legion Maryi nie jest jednak organizacją charytatywną i nie może wspierać materialnie)
– Odwiedzanie chorych w domach i szpitalach.

Założycielką naszego Prezydium była siostra Eleonora Kamińska, która przez dwa lata zabiegała o założenie Legionu w parafii. Jej nieustanne modlitwy i starania doprowadziły do powstania naszej grupy. Pierwsze spotkanie nowo-powstałego Prezydium Legionu Maryi pw. Panny Wiernej odbyło się 28.08.2010 r. Przyrzeczenie legionowe pierwsi legioniści złożyli w dniu 29.09.2010 r.
Kadencja sprawowania funkcji w Prezydium trwa trzy lata.

W skład prezydium wchodzą:
Prezydent – Eugeniusz Zawadzki I kadencja
Wiceprezydent – Elżbieta Skalska I kadencja
Sekretarz – Regina Aftyka II kadencja
Skarbnik – Janina Gut I kadencja

Nasze prezydium liczy 7 członków czynnych i 8 członków wspierających.
W ciągu tych na wieczną służbę do Legionu Matki Bożej odeszło 4 członków stałych i 3 członków wspierających.

ZAPROSZENIE

Legion Maryi jest organizacją otwartą na nowych członków i ich aktywną współpracę. Maryja potrzebuje wielu by zdobywać coraz więcej ludzi dla Chrystusa. I ty możesz być w Jej Legionie jako członek czynny lub wspierający.
Szeregi Legionu stoją otworem dla wszystkich ludzi, którym leży na sercu dobro Kościoła. Błogosławiona Dziewica Maryja, Matka Kościoła jest Matką każdego z nas. Pod Jej sztandarami naprawdę warto służyć. O tym, że Legion ma duże znaczenie dla Niej może świadczyć objawienie w Kibeho. Matka Boża ukazując się 16-letniej Alphonsine w 1981 roku jako Matka Słowa, na pytanie dziewczyny: „Jak Ciebie bliżej poznać, Pani?” poleciła jej: „Wstąp do Legionu Maryi”.

Spróbuj! Zachęcamy!

Spotkania odbywają się w kaplicy w każdy poniedziałek po mszy św. wieczornej około godz. 18.30
Adres i kontakt: Prezydium pw. Panna Wierna
przy parafii bł. bpa Władysława Gorala w Lublinie
ul. Popiełuszki 28B
Elżbieta Skalska