Rada duszpasterska

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Błogosławionego Biskupa Władysława Gorala w Lublinie
20-052 Lublin, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 28B
tel. + 48 602 682 370, e.mail: m.nakonieczny@diecezja.lublin.pl

Członkowie Rady Duszpasterskiej
w parafii błogosławionego biskupa Władysława Gorala
powołani na 5 letnią kadencję (01.01.2023 r. – 31.12.2027 r.)
w dniu 04.12.2022 r.

Przewodniczący Rady Duszpasterskiej
Ks. kan. Mariusz Nakonieczny – proboszcz – 602 682 370

Zastępca Przewodniczącego Rady Duszpasterskiej
Pani Elżbieta Rakowska – tel. 607 369 821

Sekretarz Rady Duszpasterskiej
Pani Elżbieta Skalska – tel. 609 730 712

Członkowie:

 1. Ks. Emil Chomontowski – wikariusz
 2. Ks. Grzegorz Opoka – wikariusz
 3. S. Zyta – Elżbieta Koperwas – Przełożona
 4. Pan Wojciech Chrapowicki – Nadzwyczajny Szafarz Komunii Świętej
 5. Pani Martyna Iskra – organistka
 6. Pani Anna Sawicka – katechetka
 7. Pan Krzysztof Warda – pomoc w zakrystii
 8. Pan Dariusz Warda – pomoc w zakrystii
 9. Pani Magdalena Grzelak
 10. Pan Piotr Jopek
 11. Pani Agnieszka Kremer
 12. Pani Agnieszka Lech
 13. Pan Tomasz Makarczuk
 14. Pani Anna Sałamacha
 15. Pan Michał Szewczyk
 16. Pani Elżbieta Wójtowicz