„Teraz przyszedł czas… błogosławiony biskup Władysław Goral, cichy męczennik Kościoła i Ojczyzny” .

Okoliczności jego śmierci do dziś nie są wyjaśnione. Nie wiadomo czy zmarł śmiercią głodową, czy w wyniku eksperymentów medycznych, czy też rozstrzelania.

Stowarzyszenie Anthill we współpracy z Biurem Programu “Niepodległa” oraz archidiecezją lubelską realizuje projekt upamiętniający błogosławionego biskupa Władysława Gorala pod hasłem  „Teraz przyszedł czas… błogosławiony biskup Władysław Goral, cichy męczennik Kościoła i Ojczyzny” .

– Chcemy zachować pamięć o błogosławionym, który pochodzi z Lubelszczyzny, a jego działalność duszpasterska rozsiewała się po całym Lublinie – informują inicjatorzy projektu ze Stowarzyszenia Anthill. – To bardzo ważne, żeby wspomnienie było zachowane dla przyszłych pokoleń. Jest to niepoliczalna wartość, którą – jako lublinianie – mamy obowiązek podtrzymać.

Inaugurację projektu zaplanowano na 20 września. O godz. 17.00 w archikatedrze lubelskiej sprawowana będzie Msza św., a po niej,  w Wieży Trynitarskiej odbędzie się wernisaż wystawy oraz pokaz multimedialny o błogosławionym.

Wystawę będzie można oglądać pod Wieżą przez cały tydzień. Później wystawa zostanie zaprezentowana  w parafiach diecezji lubelskiej. – Chcemy dać możliwość poznania błogosławionego wiernym z całej Lubelszczyzny – podkreślają organizatorzy wydarzenia.

Anhthill wraz z “Niepodległą” oraz archidiecezją przygotowało także publikację dotycząca biskupa Gorala oraz wspólnie z harcerzami ZHR grę miejską dla dzieci, której tematyka będzie związana z błogosławionym.

https://lublin.gosc.pl/doc/7106249.Bp-Wladyslaw-Goral-blogoslawiony-o-ktorym-chcemy-pamietac