Akatyst ku czci Ducha Świętego wykonany w Wigilię Zesłania Ducha Świętego 22.05.2021 r.

W Wigilię Zesłania Ducha Świętego Chór Stella Maris zaśpiewał Akatyst ku czci Ducha Świętego. Jest to jeden z najpiękniejszych śpiewów liturgicznych wschodu, który oddaje cześć i uwielbienie trzeciej Osoby Trójcy Przenajświętszej. Śpiewany w postawie stojącej, składa się z 24 strof: ikosów i kondiakonów oraz  pozdrowienia o charakterze litanii wczesnochrześcijańskiej, kończące się wezwaniem Przybądź, Dawco Dobra, i zamieszkaj w nas, a kondakiony kończące się śpiewem Alleluja. Serdecznie zapraszamy do wysłuchania nagrania z tego nabożeństwa.  

Akatyst ku czci Ducha Świętego wykonany w Wigilię Zesłania Ducha Świętego 22.05.2021 r.