Bierzmowanie 2019

Data sakramentu Bierzmowania  31 marzec 2019 o godz 12.00

Opiekun duchowy w czasie przygotowań – ks. Grzegorz Opoka

Najbliższe spotkania kandydatów do Sakramentu Bierzmowania

04.03.2019 – godz. 18.30 (wszyscy) w kościele

25.03.2019 – godz. 18.30 (wszyscy) w kościele

26.03.2019 – godz. 18.30 (wszyscy) w kościele

28.03.2019 – godz. 18.30 (wszyscy) w kościele

29.03.2019 – godz. 18.30 (wszyscy) w kościele

30.03.2019od godz. 17.00 spowiedź  i Msza Święta , od 18.30 spotkanie – (wszyscy) w kościele

31.03.2019dzień Sakramentu Bierzmowania – godz. 11.45 (wszyscy) w kościele w ławkach

 

Zapraszamy na to spotkanie uczniów obecnych klas VIII Szkoły Podstawowej oraz uczniów obecnych klas III Gimnazjum.
Sakrament bierzmowania w naszej parafii udzielany jest młodzieży uczącej się w szkołach gimnazjalnych w kl. III i szkołach podstawowych w kl. VIII. Spotkania formacyjne odbywają się w kościele i salce za zakrystią. Kandydaci do bierzmowania mają obowiązek uczestnictwa w tych spotkaniach, jak i we wszystkich najważniejszych wydarzeniach liturgicznych w parafii (niedzielna msza św., rekolekcje, nabożeństwa okresowe). Pozostałe osoby powyżej 16 roku życia, które z różnych powodów dotychczas nie przyjęły tego sakramentu proszone są o zgłoszenie się do ks. proboszcza.

Wymagane dokumenty:
– metryka chrztu, dla osób ochrzczonych poza naszą parafią.

,,Sakrament bierzmowania jest jednym z sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Z tego powodu przygotowanie do bierzmowania powinno uwzględniać jedność z sakramentami chrztu i Eucharystii (OB 1; KKK 1285). Sakrament bierzmowania jest bowiem koniecznym dopełnieniem sakramentu chrztu (LG 11; OB 2, KKK 1285). Każdy ochrzczony może i powinien przyjąć ten sakrament, gdyż bez niego wtajemniczenie chrześcijańskie pozostaje niedopełnione (por. KKK 1306).

Sakrament bierzmowania udziela przyjmującemu daru samego Ducha Świętego, głębiej zakorzenia go w Bożym synostwie, ściślej jednoczy z Chrystusem, udoskonala jego więź z Kościołem, udziela mu specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia wiary, jej obrony słowem i czynem, a także do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydził się Krzyża (por. KKK 1285; 1303). Bierzmowanie wyciska w duszy niezniszczalny znak, „znamię”, pieczęć Ducha Świętego, która jest symbolem całkowitej przynależności do Chrystusa i trwałego oddania się na Jego służbę (por. KKK 1304). ” (zaczerpnięte z http://episkopat.pl/wskazania-konferencji-episkopatu-polski-dotyczace-przygotowania-do-przyjecia-sakramentu-bierzmowania/)

Wskazania Konferencji Episkopatu Polski dotyczące przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania