Plan wizyty duszpasterskiej 28-31.12.2018 r.

WIZYTA DUSZPASTERSKA grudzień 2018

Dzień Ksiądz Ulica, nr bloku lub domu
28.12.2018 r.

Piątek

1.

 

2.

 

 

3.

 

ul. Puławska 3 (od 15.30)

ul. Puławska 11 (od ok. 16.45)

ul. Puławska 6, 8 (od 15.30)

ul. Puławska 10 A (od ok. 15.45)

ul. Puławska 4 B (od ok. 17.00)

ul. Puławska 10 (od 15.30)

ul. Puławska 4 C (od ok. 17.00)

29.12.2018 r.

Sobota

1.

 

 

2.

 

3.

 

 

ul. Puławska 13 (od 9.00)

ul. Puławska 17 (od ok. 11.00)

ul. Puławska 23 (od ok. 12.20)

ul. Puławska 15 (od ok. 9.00)

ul. Puławska 25 (od ok. 12.00)

ul. Puławska 16 (od 9.00)

ul. Puławska 24 (od 10.30)

ul. Puławska 21 (od 12.00)

31.12.2018 r.

Poniedziałek

1.

 

2.

 

3.

ul. Puławska 12 (od 9.00)

ul. Puławska 4 D (od ok. 10.30)

ul. Puławska 14 (od 9.00)

ul. Puławska 4A (od ok. 12.15)

ul. Puławska 19 (od 9.00)