I Komunia Święta 2020

Terminy I Komunii Świętej w roku 2020

9.05.2020 (sobota) o godz 12.00 – I grupa dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 21 w Lublinie,

10.05.2020 (niedziela) o godz 12.00 – II grupa dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 21 w Lublinie,

31.05.2020 (niedziela) o godz 12.00 – dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 18 w Lublinie.