I Komunia Święta 2020r.

Terminy I Komunii Świętej w naszej parafii w roku 2020.

UWAGA!

We wtorek 23 czerwca 2020 r. o g. 18.45 zapraszamy na spotkanie i próbę rodziców i dzieci z klasy III A  Szkoły Podstawowej  nr 18  w związku z I Komunią Świętą, która będzie miała miejsce 5 lipca 2020 r.

We wtorek 30 czerwca 2020 r. o g. 18.45 zapraszamy na spotkanie i próbę rodziców i dzieci z klasy III B  Szkoły Podstawowej  nr 18  w związku z I Komunią Świętą, która będzie miała miejsce 12 lipca 2020 r.

Drogie dzieci i drodzy rodzice.   

  W związku z pandemią koronawirusa  uległy zmianie terminy I Komunii Świętej. Na chwilę obecną proponujemy następujące terminy:

05. 07. 2020 r. (niedziela) o godz 12.00 – dzieci  z klasy III A  Szkoły Podstawowej nr 18 w Lublinie.

12. 07. 2020 r. (niedziela) o godz 12.00 – dzieci  z klasy III B  Szkoły Podstawowej nr 18 w Lublinie.

26. 09. 2020 r. (sobota) o godz 12.00 – I grupa dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 21 w Lublinie.

27. 09. 2020 r. (niedziela) o godz 12.00 – II  grupa dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 21 w Lublinie.

Oczywiście jeśli pandemia szybko ustanie i nie będzie przeszkód, będzie możliwy po ustaleniu z rodzicami termin przed wakacjami lub w czasie wakacji.                               

Z poważaniem ks. proboszcz Mariusz Nakonieczny.