Ogłoszenia 06.01.2018 r.

Parafia Błogosławionego Biskupa Władysława Gorala w Lublinie

OBJAWIENIE PAŃSKIE

6 stycznia 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

  1. Uroczystość Objawienia Pańskiego, u nas nazywaną świętem Trzech Króli, obchodzimy w Kościele już od IV wieku. Głosi ona, że Syn Boży, posłany przez Ojca na świat, objawił się ludziom jako Zbawiciel całego stworzenia. Hołd, jaki składają Mu Mędrcy ze Wschodu, jest znakiem, że i poganie zostali powołani do przyjęcia wiary. W serce każdego wierzącego ten liturgiczny obchód wnosi prawdziwy pokój, ponieważ podkreśla pojednanie z Panem Bogiem i wzywa do pojednania z braćmi. To kolejna, wyjątkowa okazja do przyjrzenia się własnej relacji z Panem Bogiem i innymi.
  2. Dzisiaj błogosławimy kredę i kadzidło. Tą właśnie kredą, zgodnie z pradawnym zwyczajem, kreślimy na drzwiach naszych domów i mieszkań pierwsze litery imion Trzech Mędrców: Kacpra, Melchiora i Baltazara. Pragniemy przez to podkreślić, że tak jak Mędrcy ze Wschodu, również i my szukamy Chrystusa i radujemy się z Jego odnalezienia. Ten znak (C + M + B  2018) oznacza również prośbę, aby Chrystus błogosławił nasz dom: Christus mansionem benedicat i stanowi wobec innych świadectwo naszej wiary. Podtrzymujmy ten piękny polskie zwyczaj.
  3. W ten uroczysty dzień przypada Misyjny Dzień Dzieci. Szczególną modlitwą otaczamy misjonarzy i misjonarki, modlimy się o liczne i święte powołania kapłańskie i misyjne, aby dobra nowina o zbawieniu przyniesionym przez Pana Jezusa – Wcielone Słowo Boże – skutecznie dotarła na wszystkie krańce świata, do wszystkich narodów i ludzi spragnionych i poszukujących Pana Boga. Zebrane dzisiaj ofiary do puszki przed kaplicą przeznaczone są na Krajowy Fundusz Misyjny. Za złożone ofiary dziękujemy – Bóg zapłać.
  4. Zapraszamy na Orszak Trzech Króli. W Lublinie Orszak Trzech Króli wyruszy po raz siódmy. Tradycyjnie rozpocznie się o godz. 11.15 na Placu Zamkowym a zakończy w archikatedrze, gdzie o godz. 13.00 odprawiona zostanie uroczysta Msza św. pod przewodnictwem bpa Józefa Wróbla, a po jej zakończeniu trwać będzie wspólne kolędowanie. W tym roku towarzyszyć będzie orszakowi Archidiecezjalny Chór Chłopięco-Męski Pueri Cantores Lublinenses.
  5. Jutro w niedzielę, 7 stycznia, przypada święto Chrztu Pańskiego. Niedziela ta zamyka liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego. Będziemy celebrować pamiątkę publicznego ogłoszenia mesjańskiej misji Pana Jezusa. Przez chrzest stajemy się dzieckiem Bożym, nowym stworzeniem, przeznaczonym do nowego, lepszego – świętego życia, przez chrzest święty rozpoczęła się nasza komunia z Panem Bogiem. Na Mszę świętą przynieśmy świece chrzcielne.
  6. Jutro w niedzielę 7 stycznia po Mszy świętej o godz. 18.00 spotkanie opłatkowe z Radą Duszpasterską.
  7. Składamy serdeczne podziękowanie właścicielom Małego Ogrodu Zoologicznego w Turce k/ Lublina Państwu Teresie i Wojciechowi Włodarczykom za zwierzęta do żywej szopki w naszej parafii. /Turka 15, Tel. 81 751 08 77/ W ich imieniu zapraszamy do tego Małego ZOO, aby zobaczyć pozostałe zwierzęta. Ulotki z informacjami o małym ZOO do wzięcia na stoliku pod chórem.
  8. Trwa wizyta duszpasterska. Od 8 stycznia odwiedzimy parafian mieszkających przy następujących ulicach: