Ogłoszenia 20.06.2019 r.

Parafia Błogosławionego Biskupa Władysława Gorala w Lublinie

NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA

20 czerwca 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

  1. Dzisiejsza uroczystość jest ściśle związana z tym, co działo się w Wieczerniku w Wielki Czwartek. Pan Jezus ustanowił wówczas sakrament Eucharystii, dając Apostołom do spożywania swoje Ciało i Krew pod postaciami chleba i wina. Ponieważ podczas Triduum Paschalnego skupiamy się na celebracji męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa, dlatego też celebrowanie wszelkich innych tajemnic i wydarzeń jest przeniesione na późniejszy czas w ciągu roku. Inicjatorką ustanowienia tego święta była św. Julianna z Cornillon, żyjąca w XIII wieku we Francji. Tamtejszy biskup po wyborze na papieża już jako Urban IV wprowadził obchody święta Bożego Ciała w Rzymie w 1264 roku, natomiast papież Jan XXII na początku XIV wieku zatwierdził je dla całego Kościoła.
  2. Przeżyjmy ten dzień w atmosferze dziękczynienia przede wszystkim za ów wielki dar, jakim jest realna obecność naszego Mistrza i Pana pośród nas pod postacią chleba. Dziękujmy za to, że możemy codziennie przyjmować ten pokarm i starajmy się z tego jak najczęściej korzystać, by jednoczyć się z Chrystusem w drodze do Ojca. Pamiętajmy jednak, aby do stołu Pańskiego nie przystępować niegodnie, w stanie grzechu ciężkiego, gdyż w ten sposób oddalamy się jeszcze bardziej od naszego Boga. I to, co miało nas prowadzić do życia, może stać się przyczyną potępienia. Dlatego został nam dany również sakrament pojednania, który ma przywracać naszą jedność z miłującym i miłosiernym Bogiem. Nie zapomnijmy zatem o tych sakramentach i ich szafarzach, czyli kapłanach. Nie byłoby Eucharystii, gdyby nie było komu jej sprawować. Dzisiaj dziękujmy Panu Bogu także za nich, prosząc o łaski potrzebne do godnego sprawowania posługi, do której zostali wezwani.
  3. Przez cały tydzień, do następnego czwartku, 27 czerwca, będziemy uwielbiać Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Codzienną Mszę Świętą o godz. 18.00 i eucharystycznym błogosławieństwem, a wcześniej przed Mszą świętą litanią do Najświętszego Serca Jezusa i litanią do Krwi Pana Jezusa. Choć nie będą to dni wolne od pracy i zajęć, postarajmy się przyjść na to spotkanie z Panem Jezusem utajonym w Najświętszym Sakramencie.
  4. W tym roku podczas oktawy Bożego Ciała – w najbliższą niedzielę, odbędzie się procesja Bożego ciała do IV ołtarzy z naszej parafii do parafii garnizonowej. Rozpocznie się ona Mszą świętą o godz. 10.30 u nas. Dzieci, które przystąpiły do I Komunii Świętej i do pierwszej rocznicy I Komunii Świętej w strojach liturgicznych oraz pozostałe dzieci zapraszamy do sypania kwiatków. Zapraszamy również chłopców do niesienia różańca.
  5. Zróbmy w tym czasie postanowienie, że jeszcze częściej będziemy odwiedzać Jezusa Eucharystycznego. Zdarza się, że w codziennym pośpiechu i starsi, i dzieci przechodzą obok kościoła, a może warto zatrzymać się, wstąpić na kilka minut osobistej adoracji Pana Jezusa pod postacią chleba. Chrystus czeka na uwielbienie, na przeproszenie, na spotkanie, na rozmowę – czeka na każdego z nas.