Ogłoszenia 21.04.2019 r.

Parafia Błogosławionego Biskupa Władysława Gorala w Lublinie

NIEDZIELA WIELKANOCNA  ZMARTWYCHWSTANIA  PAŃSKIEGO

21 kwietnia 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

  1. Miłość ostatecznie zwycięża śmierć. Przyobleczmy nasze życie w zwycięską miłość Zbawiciela i jej doświadczajmy. Grzech i jego owoc, to znaczy śmierć, nie jest już w stanie zagrodzić nam drogi do domu Ojca. Przez Jezusa w Duchu Świętym mamy na zawsze otwarty dostęp do Ojca pełnego miłosierdzia. Niech to będzie najlepsze wielkanocne życzenie: aby każdy z nas doświadczył i przyjął tę zwycięską miłość Boga Ojca. Ogarnięci Bożą miłością dzielmy się tym darem z naszymi braćmi. Potrzeba bowiem tej miłości w każdym wymiarze naszego życia, zwłaszcza społecznym i narodowym. Współczesność ciągle domaga się od nas świadectwa, że rzeczywiście tylko na Chrystusie i Jego zwycięstwie nad wszelkim złem, na głoszonej przez Niego prawdzie, sprawiedliwości i miłości można budować lepszą przyszłość.
  2. Dziś Msze Święte jeszcze o godz. 9.00, 10.30, 12.00, 16.00 i 18.00. Jutro w Poniedziałek Wielkanocny – Msze święte będą sprawowane o godz. 7.30, 9.00, 10.30, 12.00  i 18.00.  Pamiętajmy, że nasza radość i cała przedświąteczna krzątanina miały swój cel przede wszystkim w wydarzeniach męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. Zadbajmy o nasz udział w świątecznej Mszy Świętej. Zachęcam także, o ile to możliwe, do uczestnictwa we Mszach Świętych przez całą oktawę Wielkanocy.
  3. Tradycyjnie w Poniedziałek Wielkanocny taca przeznaczona jest na Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.
  4. W ramach świątecznego popołudniowego wypoczynku, może przechadzki czy przejażdżki, pamiętajmy także o chwili modlitwy przy grobach naszych najbliższych, którzy przez chrzest zostali włączeni w Chrystusa i teraz oczekują na pełny udział w Jego zmartwychwstaniu.
  5. Zachęcamy do czytania i nabywania tygodników katolickich: Niedziela, Gość Niedzielny, dwutygodnika Droga oraz miesięcznika Mały Gość Niedzielny i L’osservatore Romano.

(…)Uświęcająca siła tej nocy oddala zbrodnie, z przewin obmywa, przywraca niewinność upadłym,
a radość smutnym, rozprasza nienawiść, usposabia do zgody i ugina potęgi(…)

Orędzie Wielkanocne

Z okazji święta Wielkiej Nocy, życzymy by Jezus Chrystus napełnił Was mocą Zmartwychwstania,  a radość rodzącego się nowego życia dodawała sił i motywacji na cały rok. By Zwycięzca Śmierci, który w tę Noc uczynił nas wolnymi, pomnażał w Was wiarę prowadzącą do nieba, zapalił światło nadziei kierujące nas po ścieżkach życia, a swoją miłością błogosławił Waszym rodzinom, by odważnie świadczyły o Jego Zmartwychwstaniu w dzisiejszym świecie.
Wasi Duszpasterze

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ ALLELUJA!

PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ

ALLELUJA!