Ogłoszenia 28.06.2019 r.

Parafia Błogosławionego Biskupa Władysława Gorala w Lublinie

NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

28 czerwca 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

  1. Dziś czcimy miłość Bożą objawioną w Sercu Pana Jezusa. Od najdawniejszych czasów zwracano szczególną uwagę na wzmiankę świętego Jana Ewangelisty o przebiciu boku Chrystusowego. W średniowieczu kult Serca Pana Jezusa rozwijał się głównie wśród mistyków. Dopiero religijne doświadczenie świętej Marii Małgorzaty Alacoque nadało mu wymiar powszechny. W zatwierdzeniu uroczystości w Kościele powszechnym mieli też udział biskupi polscy. Na ich prośbę papież Klemens XII w 1765 roku zezwolił na osobny kult. Pius IX w 1856 roku ustanowił to święto rozciągnął to święto na cały Kościół. Leon XIII podniósł jego rangę, zlecił poświęcenie całego świata Sercu Jezusowemu i zatwierdził Mszę Świętą wotywną przeznaczoną na pierwsze piątki miesiąca. Pius XI wydał formularz mszalny i oficjum tego święta, a Pius XII opublikował specjalną encyklikę Haurietis aquas. Wraz z rozwojem kultu powstała piękna praktyka dziewięciu pierwszych piątków miesiąca.
  2. Za publiczne odmówienie dzisiaj aktu wynagrodzenia można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Z uwagi na rangę uroczystości nie obowiązuje też w dniu dzisiejszym wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
  3. Dzisiejsza uroczystość jest także – z inicjatywy św. Jana Pawła II – Światowym Dniem Modlitw o Świętość Kapłanów. Polecamy się modlitewnej pamięci i żywimy nadzieję, że nie będzie się ona ograniczać tylko do dzisiejszego święta.
  4. 2 lipca b.r. w poniedziałek organizujemy pielgrzymkę autokarowa do Częstochowy. Wyjazd o 4.30 rano tu spod kaplicy, powrót w nocy. Koszt 80 zł. Szczególnie zapraszamy nauczycieli z okazji 82 ogólnopolskiej pielgrzymki nauczycieli na Jasną Górę. Zapraszamy wszystkich chętnych. Zapisy w zakrystii.