Ogłoszenia 29.10.2017 r.

Parafia Błogosławionego Biskupa Władysława Gorala w Lublinie

TRZYDZIESTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

29 października 2017

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. Dziś przeżywamy 30. niedzielę w ciągu roku, która jest zarazem ostatnią niedzielą października – miesiąca różańcowego, ale nie odkładajmy różańca do szuflady, bierzmy go do ręki jak najczęściej. Pamiętajmy, że w tej prostej, a tak głębokiej modlitwie uwielbiamy Pana Boga oraz Jego i naszą Matką za wielkie dzieło odkupienia. Na różańcu możemy też wyprosić wiele potrzebnych łask, zarówno nam samym, jak i naszym bliskim, i to nie tylko żyjącym, ale również zmarłym.
 2. Dzisiejsza niedziela w całym Kościele kończy Tydzień Misyjny. Modlimy się w intencji misji i misjonarzy zakonnych i świeckich. Prosimy Pana Boga, aby mogli oni skutecznie wypełniać swoje powołanie i nieść Ewangelię ludom i narodom, które wiarę zagubiły albo dotąd Pana Boga nie poznały. To stosowny czas, abyśmy przypomnieli sobie, że do istoty życia Kościoła należy powołanie misyjne. Światowy Dzień Misyjny uświadamia nam też, jak bardzo Kościół jest różnorodny, różnobarwny, a przez to rzeczywiście powszechny. To mozaika kultur, ras, języków i zwyczajów dotknięta światłem Ewangelii. Wielkie dzieło misyjne wspieramy na różne sposoby, dzisiaj możemy to uczynić składając ofiary do puszki przed kaplicą na Papieskie Dzieła Misyjne.
 3. W tym tygodniu, w środę, 1 listopada, przypada uroczystość Wszystkich Świętych. Pamiętajmy, że w tym dniu mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy Świętej. W naszej parafii będą one sprawowane według następującego porządku 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00. W tę uroczystość uwielbiamy Pana Boga w Jego świętych wszystkich czasów – w ludziach, którzy przeszli przez życie wierni Panu Bogu i Jego przykazaniom. Dla nas są oni drogowskazami na drodze do wieczności na radosne spotkanie z Ojcem w niebie.
 4. W tych listopadowych dniach w sposób szczególny pamiętamy też o naszych zmarłych. Niech pamięć ta będzie wyrazem nie tylko naszej kultury, ale i wiary w łączność z tymi, którzy przed nami odeszli do wieczności. Z wdzięczności za trud ich codziennego życia i poświęcenie dla nas, za wszelkie dobro kiedyś od nich otrzymane, zanieśmy im dar modlitwy, a zwłaszcza dar ofiary Mszy Świętej. Dopiero wtedy zaniesione kwiaty i zapalone na grobie znicze staną się wyrazem czegoś, co jest cenne w oczach Pana Boga. W obliczu śmierci i tajemnicy życia wiecznego nie wolno nam posługiwać się pustymi słowami i gestami.
 5. W czwartek, 2 listopada, który jest jednocześnie pierwszym czwartkiem miesiąca, we wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, czyli w tak zwany Dzień Zaduszny, w naszej parafii będą sprawowane trzy Msze Święte o godz. 7.00, 9.00 i 18.00. Nie zapominajmy też, że przez osiem pierwszych dni listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków, to znaczy: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego.
 6. W tym tygodniu przypada też pierwszy czwartek, piątek i pierwsza sobota miesiąca. Pamiętajmy, że z daru Bożego miłosierdzia możemy korzystać zwłaszcza przez ręce kapłanów. Dlatego w czwartek podczas adoracji Najświętszego Sakramentu od godz.17.00 będziemy prosili o liczne i święte powołania do kapłaństwa, także z naszej parafii, o wytrwanie dla tych, którzy zostali już powołani do pracy w winnicy Pańskiej. Spowiedź pierwszo piątkowa dla dzieci od godz. 16.00, Msza święta dla dzieci pierwszo piątkowa o godz. 16.30. W pierwszy piątek podczas nabożeństwa będziemy przepraszać Serce Boże za wszelki brak miłości, za lekceważenie daru Bożego miłosierdzia. W sobotę powierzymy naszą wspólnotę parafian, tych żyjących, ale również tych, którzy odeszli już do domu Pana, Tej, która jest naszą Królową, Matką Miłosierdzia, Pośredniczką. Zmiana Tajemnic Różańcowych od godz. 16.30. Adoracja i różaniec od godz. 17.00.                                                                                                                               Zachęcam wszystkich do skorzystania z sakramentu pokuty w tych dniach od godz. 17.45, zwłaszcza że z daru odpustu możemy skorzystać tylko z czystym sercem, wolnym od grzechów i wszelkich przywiązań .
 7. Przy wyjściu z kaplicy znajdują się karty wspominkowe na każdy dzień miesiąca listopada, który możemy sobie wybrać. Po zapisaniu naszych zmarłych na wypominkach prosimy je składać w zakrystii. Za naszych zmarłych polecanych w tegorocznych wypominkach modlić się  będziemy przez cały miesiąc listopad codziennie o godz.17.30.
 8. Zapraszamy naszych parafian i gości na coroczną pielgrzymkę autokarową do Częstochowy w sobotę 04 listopada 2017 r. W pierwsza sobotę miesiąca – dzień zawierzenia naszej parafii Matce Bożej Częstochowskiej. Wyjazd z parafii o godz. 5.00 rano, powrót ok. 2.30 w nocy niedzielę. Koszt: 65 zł. Zapisy w zakrystii. Prosimy o uzupełnienie danych i opłatę w tym tygodniu, kto tego jeszcze nie zrobił.
 9. Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone w tym tygodniu na budowę kościoła: bezimiennie z ul. Legionowej 100 zł., Chór Stella Maris 50 zł., z ul. Ogródkowej 200 zł., z ul. Przy Stawie 100 zł., z ul. Popiełuszki 300 zł., z ul. Puławskiej 100 zł., z ul. Skatów 100 zł.
 10. Zachęcamy do czytania i nabywania tygodników katolickich: Niedziela, Gość Niedzielny, dwutygodnika Droga oraz miesięcznika Mały Gość Niedzielny i L’osservatore Romano.
 11. Przed naszą kaplicą Przewodniczący naszej Rady Dzielnicy Wieniawa wraz z radnymi zbierają podpisy dotyczące remontu ulic Skautów i Junoszy, budowy parkingu przy ul. Zuchów oraz zwiększenia rezerwy celowej dla rady dzielnicy. Zachęcamy do podpisów.
 12. Rady duszpasterskie – wybory.
 13. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszły do wieczności: śp. Iwona Świderska, lat 59, z ul. Junoszy 49, śp. Barbara Irena Iwanowska, lat 89 z ul. Głowackiego 26. Polećmy ich i naszych zmarłych Miłosierdziu Bożemu: „Wieczny odpoczynek….”