Ogłoszenia duszpasterskie 19.04.2020 r.

Parafia Błogosławionego Biskupa Władysława Gorala w Lublinie
DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCY, CZYLI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
19 kwietnia 2020
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. Dziś przeżywamy niedzielę Miłosierdzia Bożego. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa najdobitniej przekonują nas o tym, że Bóg jest miłosierną miłością, że potrafi jedynie kochać i przebaczać. Ojciec Święty Franciszek mówi wprost, że imieniem Boga jest miłosierdzie. Jakże więc nie dziękować za wielki dar miłosierdzia, za łaskę sakramentu pokuty. Jako Kościół, napełnieni paschalną radością, mamy teraz tylko jedno zadanie: głosić i uobecniać miłosierdzie Boga, objawione w Jezusie Chrystusie. Dzisiaj o godz. 15.00 w naszej kaplicy Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego – serdecznie wszystkich zapraszamy do wspólnej modlitwy transmitowanej przez Internet.
 2. W Niedzielę Miłosierdzia Bożego, przypada patronalne święto Caritas. W duchu solidarności wspierajmy w tym czasie działalność charytatywnych instytucji Kościoła, zwłaszcza Caritas, która tak skutecznie, choć bez wielkiego rozgłosu, pomaga najuboższym w całej Polsce oraz ludziom doświadczonym klęskami żywiołowymi. Przy wyjściu pod chórem są do zabrania ulotki z nr KRS Caritas na który możemy odprowadzić 1% podatku z naszego rocznego rozliczenia.
 3. W tym rozpoczynającym się dziś Tygodniu Miłosierdzia warto też przypomnieć słowa św. Jana Pawła II: „Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia, którzy tutaj przybywać będą z Polski i z całego świata. Bądźcie świadkami miłosierdzia!” (Łagiewniki, 2002 r.).
 4. Przyszła trzecia niedziela Wielkanocy z ustanowienia Episkopatu Polski we wszystkich diecezjach w Polsce będzie obchodzona jako kolejna Niedziela Biblijna, która rozpoczyna następujący po niej Tydzień Biblijny.
 5. W związku z istniejąca sytuacją w Polsce i na Świecie w naszej parafii, uległy zmianie godziny zamówionych intencji mszalnych.
  W dniu dzisiejszym 19 kwietnia 2020 r. Msze święte wraz z intencjami będą sprawowane przed południem od g. 7.00 co 45 minut, tj. o godz. 7.00, 7.45, 8.30, 9.15, 10.00, 10.45, 11.30 i 12.15. Po południu o godz. 16.00, 17.00, 18.00 i 19.00
 6. Za tydzień w niedzielę 26 kwietnia, porządek sprawowania Mszy świętych będzie taki sam jak dzisiaj tj. od g. 7.00 co 45 minut, po południu o g. 16.00, 17.00, 18.00 i 19.00. W ciągu tygodnia Msze święte będą sprawowane o g. 7.00, 7.45, 12.00, 17.00, 18.00 i 19.00. Ulegną również zmianie niektóre godziny zamówionych Mszy świętych. W najbliższym tygodniu są jeszcze wolne intencje mszalne zapraszamy do kancelarii parafialnej.
 7. Prosimy wszystkich naszych parafian i gości o codzienną modlitwę na Różańcu w waszych domach, przy zapalonych gromnicach i wystawionym obrazie Matki Bożej Częstochowskiej o godz. 20.30. My jako kapłani o godz. 20.30 modlimy się na różańcu w naszym kościele przed Najświętszym Sakramentem i zapraszamy do wspólnej modlitwy transmitowanej przez naszą stronę internetową.
 8. Pod chórem w małych zakręcanych pojemniczkach jest woda święcona poświęcona w Wielką Sobotę do zabrania do naszych domów.
 9. Dziękujemy wszystkim naszym parafianom, gościom, darczyńcom, którzy nie mogąc złożyć ofiar na budowę kościoła, czy na tacę w kościele, w sposób tradycyjny, składają ofiary poprzez wpłatę na konto parafialne. Serdeczne Bóg zapłać. Nr konta bankowego parafii: BANK PKO S.A. V O/LUBLIN 67 1240 1503 1111 0010 0301 0337
 10. Zachęcamy do czytania i nabywania tygodników katolickich: Niedziela, Gość Niedzielny, dwutygodnika Droga oraz miesięcznika Mały Gość Niedzielny i L’osservatore Romano.
 11. Przypominamy, że od 16 kwietnia 2020 roku wszyscy mają obowiązek zasłaniania ust i nosa na ulicy, podczas ruchu pieszego, w urzędach, sklepach, miejscach świadczenia usług, zakładach pracy. https://www.gov.pl/web/koronawirus/zasady-na-dluzej Wszyscy mają obowiązek zasłaniania ust i nosa w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: m.in. kultu religijnego. Powyższego obowiązku nie stosuje się w przypadku duchownego sprawującego kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, podczas jego sprawowania.
 12. Polećmy zmarłych z naszych rodzin i zmarłych na korona wirusa Miłosierdziu Bożemu: „Wieczny odpoczynek….
  CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ ALLELUJA!
  PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ ALLELUJA!