Ogłoszenia duszpasterskie 03.05.2020 r.

Parafia Błogosławionego Biskupa Władysława Gorala w Lublinie

CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCY

3 maja  2020 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. W Ewangelii czwartej niedzieli Wielkanocy słyszymy, że Pan Jezus porównuje się do pasterza troszczącego się o owce. To porównanie Jezusa do pasterza każe nam nazywać tę niedzielę – niedzielą Dobrego Pasterza. W tym dniu przypada Światowy Dzień Modlitw o Powołania, który rozpoczyna kwartalne dni modlitw o powołania do służby w Kościele. Módlmy się o gorliwych kapłanów i osoby zakonne, którzy będą naśladować przykład Chrystusa – Dobrego Pasterza.
 2. Dzisiaj obchodzimy święto narodowe 229 rocznicę ustanowienia Konstytucji 3 Maja./3 maja 1791r./ Przypomina nam to o potrzebie modlitwy i ofiary za naszą ojczyznę. Biskupi polscy po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku świadomie chcieli połączyć rocznicę ustanowienia Konstytucji 3 Maja z uroczystością NMP Królowej Polski do czego przychylił się ówczesny papież Benedykt XV, podkreślając w ten sposób nierozerwalność historii narodu polskiego z Jego Matką. Dokument uchwalony 3 maja 1791 roku określał fundamentalne zasady ustrojowe państwa i miał za zadanie przyczynić się do naprawy Rzeczpospolitej Obojga Narodów, osłabionej wewnętrznymi sporami oraz agresywną polityką mocarstw ościennych. Konstytucja 3 Maja zniosła liberum veto i wolną elekcję, zmniejszała bariery stanowe dla mieszczan, brała chłopów pod ochronę państwa, a także zakładała zwiększenie liczebności polskiej armii. Państwo miało stać się sprawnym organizmem służącym narodowi.
 3. Od jutra 4 maja prosimy wszystkich naszych parafian i gości o codzienną modlitwę na Różańcu w domach, przy zapalonych gromnicach i wystawionym obrazie Matki Bożej Częstochowskiej godzinę wcześnie tj. o g. 19.30. Zapraszamy również do kaplicy na wspólny różaniec o g. 19.30  przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Przypominamy, że codziennie przez stronę internetową naszej parafii na youtube transmitujemy nabożeństwo majowe o godz. 17.30, Mszę świętą o godz. 18.00, różaniec o g. 19.30. 
 4. We wtorek o godz. 20.00 zapraszamy na nabożeństwo Via Lucis – Droga Światła.
 5. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca. Przyjdźmy do świątyni na chwilę adoracji Najświętszego Sakramentu, ofiarując ją w intencji nowych powołań do kapłaństwa i życia zakonnego.
 6. W piątek 8 maja obchodzimy uroczystość Świętego Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski i naszej Archidiecezji Lubelskiej. Zapraszamy do wspólnej modlitwy podczas Mszy Świętych, które będą sprawowane o g. 7.00, 8,00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 17.00, 18.00 i 19.00. Jest to dzień modlitwy w intencji naszego ks. Arcybiskupa Stanisława Budzika z okazji imienin, w intencji którego modlić się będziemy na poszczególnych Mszach świętych. Natomiast na Mszy świętej o godz. 18.00 modlić się będziemy w intencji ks. kanonika dr Stanisława Rojka z okazji imienin. Zapraszamy.
 7. Za tydzień w niedzielę 10 maja 2020 r. porządek Mszy świętych w naszej parafii będzie taki sam jak dzisiaj tj. o g. 7.00, 7.45, 8.30, 9.15, 10.00, 10.45, 11.30 i 12.15. Po południu o g. 16.00, 17.00, 18.00 i 19.00.
 8. W ciągu tygodnia Msze święte będą sprawowane o  g. 7.00, 7.45, 12.00, 17.00, 18.00 i 19.00. Ulegną również zmianie niektóre godziny zamówionych Mszy świętych. Prosimy o kontakt z kancelarią.
 9. Zapraszamy, by już powoli powracać do praktyk religijnych uczestniczenia w Mszach świętych  i nabożeństwach oraz korzystania z sakramentów świętych. Oczywiście z zachowaniem wszelkich zarządzeń władz sanitarnych i państwowych jak np. maseczki na ustach i nosie, odpowiednia liczba uczestników liturgii, przed kościołem odległości 2 metrów od siebie, mycie i dezynfekcja rąk itp. Przywołujemy w tym miejscu słowa Ojca Świętego Franciszka, który przestrzegł przed niebezpieczeństwem ograniczania praktykowania wiary wyłącznie do wymiaru wirtualnego”, tj. nie powinniśmy się przyzwyczajać do Mszy w telewizji, czy w internecie. Bóg się wcielił, nie jest rzeczywistością wirtualną.
 10. Dziękujemy  wszystkim naszym parafianom, gościom, darczyńcom, którzy nie mogąc złożyć ofiar na budowę kościoła, czy na tacę w kościele, w sposób tradycyjny, składają ofiary poprzez wpłatę na konto parafialne. Serdeczne Bóg zapłać. Nr konta bankowego parafii:   BANK  PKO S.A. V O/LUBLIN 67 1240 1503 1111 0010 0301 0337
 11. Zachęcamy do czytania i nabywania tygodników katolickich: Niedziela, Gość Niedzielny, dwutygodnika Droga oraz miesięcznika Mały Gość Niedzielny i L’osservatore Romano. Między innymi z okazji święta NMP Królowej Polski tygodnik ”Niedziela” rozpoczyna specjalną akcję pt.  #PokażŚwiatuKrólową zachęcającą do wystawienia w oknach naszych domów obrazu Maryi. W tygodniku dołączony jest wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej, który w łatwy sposób możemy wyciąć i umieścić na szybie naszego okna.