Ogłoszenia duszpasterskie 03.05.2024 r.

Parafia Błogosławionego Biskupa Władysława Gorala w Lublinie

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ POLSKI

3 maja  2024 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

  1. Dzisiaj obchodzimy uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, głównej patronki naszej Ojczyzny. Najświętsza Maryja Panna jest naszą Matką i Królową, dlatego mamy szczególny powód do oddawania Jej czci.
  2. Dzisiaj również obchodzimy święto narodowe 233 rocznicę ustanowienia Konstytucji 3 Maja. /3 maja 1791r./  Przypomina nam to o potrzebie modlitwy i ofiary za naszą ojczyznę. Biskupi polscy po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku świadomie chcieli połączyć rocznicę ustanowienia Konstytucji 3 Maja   z uroczystością NMP Królowej Polski do czego przychylił się ówczesny papież Benedykt XV, podkreślając w ten sposób nierozerwalność historii narodu polskiego z Jego Matką. Dokument uchwalony 3 maja 1791 roku określał fundamentalne zasady ustrojowe państwa i miał za zadanie przyczynić się do naprawy Rzeczpospolitej Obojga Narodów, osłabionej wewnętrznymi sporami oraz agresywną polityką mocarstw ościennych. Konstytucja 3 Maja zniosła liberum veto i wolną elekcję, zmniejszała bariery stanowe dla mieszczan, brała chłopów pod ochronę państwa, a także zakładała zwiększenie liczebności polskiej armii. Państwo miało stać się sprawnym organizmem służącym narodowi.
  3. Z racji wypadającej w piątek Uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski nie obowiązuje w dniu dzisiejszy post.
  4. Zachęcamy do czytania i nabywania tygodników katolickich: Niedziela, Gość Niedzielny, oraz miesięcznika Mały Gość Niedzielny i L’osservatore Romano. Wszystkie gazety do nabycia ze stolika pod chórem. Opłatę prosimy wrzucać do brązowej skrzynki na gazety i czasopisma przy stoliku.
  5. We wtorek 30 kwietnia, zmarł Ks. kanonik Konrad Dobrowolski, który przeżył 80 lata. Ks. Konrad od  20 maja 1988 był budowniczym i proboszczem parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Radawcu Dużym. Po przejściu na emeryturę 30 czerwca 2014 r. pomagał również poprzez swoją posługę kapłańską w naszej parafii.  Msza święta żałobna zostanie odprawiona dzisiaj 3 maja o godz. 17.00 w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Radawcu Dużym. Msza święta pogrzebowa zostanie odprawiona w sobotę, 4 maja 2024 r., o godz. 16.00 w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Radawcu Dużym. Po Mszy świętej ciało zmarłego Kapłana zostanie złożone na cmentarzu parafialnym w Radawcu Dużym.Osoby, które chcą pojechać busem na pogrzeb ks. Konrada,w  sobotę do Radawca Dużego  proszone są o zapisywanie się w zakrystii do jutra rana.