Ogłoszenia duszpasterskie 07.02.2021 r.

Parafia Błogosławionego Biskupa Władysława Gorala w Lublinie

PIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA W CIĄGU ROKU

7 lutego 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 1. Tylko czerpiąc obficie ze stołu słowa Bożego i eucharystycznego, zostajemy uzdrowieni i umocnieni, aby świadczyć o Chrystusie wśród tych, do których On nas posyła. Pamiętajmy, że w każdym spotkaniu drugi człowiek potrzebuje naszej miłości. Nie będziemy jej mieli, jeśli nie ugruntujemy naszej przyjaźni z Panem Bogiem. Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca po ogłoszeniach wystawienie Najświętszego sakramentu i wspólna krótka adoracja.
 2. W przyszłą II niedziela miesiąca po Mszach świętych zbiórka ofiar do puszek przed kaplicą na budowę naszego kościoła. Zbiórkę przeprowadzi Rada Duszpasterska. Za złożone ofiary i przeprowadzoną zbiórkę serdeczne Bóg zapłać.
 3. We wtorek 9 lutego po Mszy świętej o godz. 18.00 nabożeństwo do Św. Michała Archanioła.
 4. W czwartek, 11 lutego, przypada liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. Dokładnie tego dnia w 1858 roku, cztery lata po ogłoszeniu dogmatu o Niepokalanym Poczęciu, Matka Najświętsza objawiła się ubogiej pasterce, Bernadecie Soubirous w Grocie Massabielskiej. Tamte wydarzenia upamiętnia znana i chętnie śpiewana pieśń Po górach, dolinach. Podczas osiemnastu spotkań z Bernadetą Maryja wzywała do modlitwy oraz pokuty i prosiła, aby na miejscu objawień został zbudowany kościół. Tak też się stało. Lourdes zasłynęło z licznych nawróceń i uzdrowień, stając się w krótkim czasie centrum kultu maryjnego we Francji.
 5. Święto Matki Bożej z Lourdes łączymy z obchodami Światowego Dnia Chorych. Mamy więc szczególną okazję do pogłębienia postawy wrażliwości, refleksji i czynnego działania wobec cierpiących, chorych, osamotnionych. W naszej parafii po Mszy Świętej o godz. 9.00 będzie można przyjąć sakramentu namaszczenia chorych. Serdecznie prosimy o pomoc wszystkim chorym, niepełnosprawnym, seniorom w dotarciu do naszej kaplicy.
 6. W piątek 12 lutego Msza święta zbiorowa przez wstawiennictwo błogosławionego biskupa Władysława Gorala we wszystkich intencjach do niego zanoszonych, a w szczególności z prośbą o błogosławieństwo w budowie  naszej świątyni i plebani oraz  o błogosławieństwo i opiekę naszego patrona dla wszystkich ofiarodawców i darczyńców.
 7. W niedzielę, 14 lutego, przypada święto św. Cyryla (826-869), mnicha, i Metodego (815-885), biskupa. Ci urodzeni w Cesarstwie Wschodnim bracia, bardzo wykształceni, znający różne języki z hebrajskim, syryjskim i łaciną włącznie, piastujący różne godności kościelne, podjęli wiele udanych wypraw misyjnych, między innymi do kraju Chazarów na Krymie, do Bułgarii i na Morawy, gdzie wprowadzili do liturgii język słowiański pisany alfabetem greckim (głagolicę). Cyryl przetłumaczył Pismo Święte na język staro-cerkiewno-słowiański. Tym językiem nadal posługuje się kilkadziesiąt milionów braci prawosławnych i kilka milionów grekokatolików. Obaj święci są uważani za apostołów Słowian. Święto Cyryla i Metodego jest Dniem Modlitwy za Narody Słowiańskie. Pamiętajmy, że Kościół jest jeden, choć od wieków gromadzi rozmaite narody, tradycje i obrządki.
 8. Tego samego dnia 14 lutego tradycja wspomina św. Walentego, kapłana rzymskiego, który w 269 roku poniósł śmierć męczeńską, gdyż podczas tortur nie chciał się wyrzec Chrystusa. Na Zachodzie, zwłaszcza w Anglii i Stanach Zjednoczonych, a od jakiegoś czasu także u nas, przyjęło się go czcić jako patrona zakochanych. Niech to będzie okazja do modlitwy, podziękowania Panu Bogu za miłość, którą nas obdarzył, i za bliskich, którzy nas kochają. Pamiętajmy też o narzeczonych z naszej wspólnoty parafialnej i prośmy, aby ich wzajemna miłość się umacniała i aby z Panem Bogiem weszli na wspólną drogę życia.
 9. W przyszłą niedzielę 14 lutego na Mszy świętej o godz. 9.00 modlić się będziemy w intencji Stowarzyszenie Chorych na Padaczkę „Drgawka”.
 10. Bardzo serdecznie dziękujemy Paniom Agnieszce Kremer, Aldonie Borowiec, Ani Sałamacha, Magdalenie Grzelak, Panom Henrykowi Szabale, Eugeniuszowi Zawadzkiemu, Dariuszowi Wardzie, Dawidowi Borowiec i Patrykowi Woźniakowi za rozebranie dekoracji bożonarodzeniowych i prządki w kaplicy.
 11. W naszej parafii spotkania kolędowe w zamian za tradycyjną Wizytę Duszpasterską dobiegły końca. Trwają natomiast jeszcze wizyty indywidualne na zaproszenie parafian. Wszystkim, którzy przychodzili do kaplicy na Spotkania Kolędowe serdecznie dziękujemy i modlimy się o Boże błogosławieństwo dla naszych parafian na kolejny rok. Składamy również serdeczne podziękowanie wszystkim naszym parafianom za ofiary, które z racji spotkania kolędowego – wizyty duszpasterskiej składacie w kaplicy do puszki przy ołtarzu, w kancelarii parafialnej, czy bezpośrednio na konto parafialne. W tym roku ofiary z kolędy przeznaczamy na wykonanie dachu naszego kościoła.
 12. Zachęcamy do czytania i nabywania tygodników katolickich: Niedziela, Gość Niedzielny oraz miesięcznika Mały Gość Niedzielny i L’osservatore Romano.
 13. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności: śp. Agnieszka Monika    Wąsala, lat 44, z Anglii, śp. Grażyna Struzik, lat 89 z ul. Rayskiego, śp. Ryszard Remigroński, lat 77 z ul. Ogródkowej. Polećmy ich i naszych zmarłych Miłosierdziu Bożemu: „Wieczny odpoczynek….