Ogłoszenia duszpasterskie – 1 styczeń 2020 r.

Parafia Błogosławionego Biskupa Władysława Gorala w Lublinie

ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI

01 stycznia 2020 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

  1. Rozpoczęliśmy pod opieką Świętej Bożej Rodzicielki Maryi nowy rok Pański 2020. Prosimy o Boże błogosławieństwo na każdy dzień i życzymy sobie wzajemnie, abyśmy w nadchodzącym roku, w zdrowiu, pokoju i radości wzrastali w Bożej łasce i wzajemnie sobie pomagając, dzielili się darem miłości.
  2. Świadomi okrucieństwa, jakie niesie każda wojna, modlimy się dzisiaj z całym Kościołem pod przewodnictwem Ojca Świętego Franciszka o dar pokoju na świecie.
  3. Dzisiaj za publiczne odmówienie lub odśpiewanie hymnu O Stworzycielu, Duchu, przyjdź można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami, skorzystajmy więc z tego daru Kościoła.
  4. 3 stycznia, tradycyjnie wspominamy Najświętsze Imię Jezus. U św. Łukasza czytamy: ,,Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie [Matki]” (Łk 2,21). Pamiętajmy o zapewnieniu samego Pana Jezusa, który powiedział: ,,Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: o cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje” (J 16,23). Choć jest to dowolne liturgiczne wspomnienie, tego dnia do codziennej modlitwy dołączmy Litanię do Imienia Jezus. Msze święte o godz. 7.00 i 18.00.
  5. Przypominamy, że w tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Spowiedź dla dzieci od godz. 16.00, Msze święte o godz. 16.30 i 18.00.
  6. W minionym roku 2019 w naszej parafii sakrament Chrztu Świętego przyjęło 55 osób, do I Komunii Świętej przystąpiło 31 osób, sakrament bierzmowania przyjęło 40 osób, 10 par zawarło sakramentalny związek małżeński, pożegnaliśmy 112 osób, które odeszły do Pana.
  7. W naszej parafii trwa wizyta duszpasterska zwana kolędą. Niech odwiedziny kapłana w naszym domu staną się okazją do dania świadectwa naszej wiary, jak też do braterskiego spotkania całej rodziny ze swoim duszpasterzem. Jeżeli ze względu na czas pracy lub inne przeciwności ktoś nie może przyjąć kapłana w wyznaczonym czasie, prosimy o zgłoszenie tego w zakrystii tak, aby wspólnie ustalić inny dogodny czas. Plan wizyty na najbliższe dni.
  8. Zachęcamy do czytania i nabywania tygodników katolickich: Niedziela, Gość Niedzielny, dwutygodnika Droga oraz miesięcznika Mały Gość Niedzielny i L’osservatore Romano.
  9. 19 grudnia odeszła do Pana śp Krystyna Kuśmierzak, z ul. Popiełuszki, pogrzeb w piątek 3 stycznia o godz. 12.00 w naszej kaplicy. o godz. 11.30 różaniec. Pani Krystyna prosiła, aby zamiast kwiatów i zniczy złożyć ofiarę do puszki w czasie pogrzebu na budowę kościoła. W minionym roku z naszej wspólnoty odeszło do wieczności jak już słyszeliśmy 112 osób: Polećmy ich i naszych zmarłych miłosierdziu Bożemu: ,,Wieczny odpoczynek…”.
  10. U progu nowego roku kalendarzowego 2020 jeszcze bardziej otwórzmy się na Bożą miłość, aby mogła napełnić nasze domy, nasze rodziny i stać się źródłem życia Bożego, z którego będą czerpać inni. Niech ten kolejny, rozpoczynający się rok Pański dla nas wszystkich, dla naszych rodzin, dla naszej wspólnoty parafialnej i dla naszej Ojczyzny będzie czasem prawdziwie błogosławionym. Szczęść Boże wszystkim naszym parafianom i gościom na Nowy 2020 rok. Wasi Duszpasterze.