Ogłoszenia duszpasterskie 24.05.2020 r.

Parafia Błogosławionego Biskupa Władysława Gorala w Lublinie

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO

SIÓDMA NIEDZIELA WIELKANOCY

24 maja 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 1. Dzisiaj przeżywamy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. W Kościele jest obchodzona już od V wieku. Chrystus Pan, zanim opuścił ziemię, powiedział do Apostołów: „A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie” (J 12,32). Tłumaczył im, że Jego odejście jest potrzebne, aby mógł zesłać Ducha Pocieszyciela. Po złożonej z samego siebie Ofierze Nowego i Wiecznego Przymierza wszedł do chwały Ojca, aby wstawiać się za nami, aby przygotować nam miejsce. Wpatrujemy się w górę, każdego dnia podążamy za Nim, obieramy ten właśnie kierunek, krocząc po ziemskich drogach wiary. Moc do tej wędrówki czerpiemy z samego Chrystusa obecnego w Eucharystii, odwagę i siły – z Ducha Świętego, który nieustannie nas wspiera i pociesza.
 2. Za tydzień w niedzielę 31 maja Msze święte w naszej parafii będą sprawowane co godzinę tj. o godz. 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 i 12.00. Po południu o godz. 16.00, 18.00 i 19.00. W ciągu tygodnia Msze święte będą sprawowane o  godz. 7.00, 7.45, 18.00 i 19.00. Ulegną również zmianie niektóre godziny zamówionych Mszy świętych. Prosimy o kontakt z kancelarią. 
 3. Zapraszamy, by już powracać do systematycznych praktyk religijnych uczestniczenia w Mszach świętych i nabożeństwach oraz korzystania z sakramentów świętych. Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych na nabożeństwa majowe rano o g. 7.25, wieczorem o g. 17.35. Zapraszamy również codziennie do kaplicy na wspólny różaniec o g. 19.30, w niedzielę o g. 19.50.
 4. We wtorek, 26 maja, będziemy obchodzić Dzień Matki. Niech nie zabraknie wdzięcznej pamięci o naszych mamach, tych żyjących i tych, które Pan Bóg powołał już do siebie. Stąd też zapraszamy wszystkich we wtorek 26 maja na godz. 17.35 na Nabożeństwo Majowe, a później na wspólną Eucharystię o godz. 18.00, podczas której przez wstawiennictwo najświętszej z wszystkich matek, Maryi, będziemy dziękować Panu Bogu za nasze mamy, za ich dobre serca i ręce, będziemy prosić o potrzebne łaski w ich codziennym utrudzeniu.
 5. W czwartek 28 maja na Mszy świętej o godz. 7.00 modlić się będziemy w intencji ks. bpa Artura Mizińskiego z okazji 16 rocznicy święceń biskupich. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy zapraszamy.
 6. W sobotę 30 maja zapraszamy na modlitwę już o godz. 17.15 na Akatyst w wykonaniu naszego chóru Stella Maris. Zasadniczym tematem Akatystu jest udział Matki Boskiej w ziemskim życiu Chrystusa i w Jego kościele. Przeplatają się w nim teksty odnoszące się do Matki Boskiej i Jezusa. Pierwsza połowa Akatystu dotyczy narodzenia Chrystusa oraz zdarzeń z nim związanych i je poprzedzających. Druga połowa ma za przedmiot nadprzyrodzone skutki przyjścia Zbawiciela na ziemię.
 7. Konferencje przedmałżeńskie dla narzeczonych rozpoczniemy 30 maja w sobotę o godz. 19.00 w salce za zakrystią. Zainteresowanych zapraszamy.
 8. W najbliższą niedzielę 31 maja obchodzić będziemy uroczystość Zesłania Ducha Świętego.
 9. W przyszłą niedzielę po Mszach świętych zbiórka ofiar do puszek przed kaplicą na budowę naszego kościoła. Zbiórkę przeprowadzi Legion Maryi. Za złożone ofiary i przeprowadzoną zbiórkę serdecznie dziękujemy.
 10. Zachęcamy do czytania i nabywania tygodników katolickich: Niedziela, Gość Niedzielny, dwutygodnika Droga oraz miesięcznika Mały Gość Niedzielny i L’osservatore Romano. Między innymi tygodnik Niedziela artykuły List papieża Benedykta XVI na 100. Lecie urodzin Jana Pawła II, Mamy w Biblii, Trzeba powrotu do religii, tygodnik Gość Niedzielny – O Polakach ratujących Żydów w czasie II wojny światowej, Jakie znaki poprzedzają paruzję? I wiele innych ciekawych artykułów. Zapraszamy do czytania.
 11. Komunikat Metropolity Lubelskiego o nominacji nowego biskupa pomocniczego.

Umiłowani w Chrystusie Panu Siostry i Bracia!

Z radością przyjmujemy decyzję Ojca Świętego Franciszka o mianowaniu nowego biskupa pomocniczego dla archidiecezji lubelskiej. Jest nim Ksiądz dr Adam Piotr Bab, wikariusz biskupi ds. młodzieży i proboszcz parafii pw. św. Józefa w Lublinie. Nominacja została podpisana i ogłoszona 22 maja br. dokładnie w dzień 21. rocznicy jego święceń kapłańskich.

Urodził się 30 grudnia 1974 r. w Lublinie i jest aktualnie najmłodszym biskupem w Polsce. Wzrastał w Niedrzwicy Kościelnej, w rodzinie strzegącej najcenniejszych wartości i przywiązanej do Kościoła. Jego bliskim krewnym był biskup łomżyński Stanisław Stefanek, zmarły cztery miesiące temu w Lublinie. Po maturze w II Liceum im. Jana Zamoyskiego rozpoczął formację do kapłaństwa w Seminarium Duchownym w Lublinie.

Przyjąwszy święcenia prezbiteratu pracował przez rok jako wikariusz w parafii garnizonowej w Lublinie, a następnie podjął studia specjalistyczne z katechetyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, które zostały uwieńczone doktoratem. W trakcie studiów mieszkał i pracował przy kościele Świętego Ducha w Lublinie jako duszpasterz młodzieży, a od roku 2002 był koordynatorem pielgrzymek na Światowe Dni Młodzieży. W ciągu ostatnich dwudziestu lat uczestniczył, razem z młodzieżą z archidiecezji, we wszystkich spotkaniach młodych z Następcą św. Piotra na kilku kontynentach.

Doświadczenie duszpasterskie zdobywał najpierw jako rektor kościoła Świętego Ducha w Kraśniku w latach 2005-2010, następnie jako proboszcz w Końskowoli w latach 2010-2014, a przez ostatnie sześć lat w parafii św. Józefa w Lublinie. Należy do Kolegium Konsultorów Archidiecezji Lubelskiej oraz Rady Kapłańskiej. Jest konsultorem Rady ds. duszpasterstwa młodzieży Konferencji Episkopatu Polski.

Ufam, że liczne dary, jakie otrzymał od Boga oraz bogate doświadczenie Biskupa Nominata pomogą mu dobrze wypełnić zadanie, jakie postawił przed nim Duch Święty i Kościół. Polecam go Waszej gorącej modlitwie. Niech go wspiera macierzyńskie wstawiennictwo Królowej Nieba, radującej się ze Zmartwychwstania i Wniebowstąpienia swojego Syna.

Z serca wszystkim błogosławię Wasz biskup Stanisław

 1. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszła do wieczności: śp. Antonina Kazimierska, lat 93 z ul. Skautów, pogrzeb we wtorek 26 maja o godz. 10.00, cmentarz przy na Majdanku. Polećmy ją i naszych zmarłych Miłosierdziu Bożemu: „Wieczny odpoczynek….