Ogłoszenia 11.02.2018 r.

Parafia Błogosławionego Biskupa Władysława Gorala w Lublinie

SZÓSTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

11 lutego 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. Tylko czerpiąc obficie ze stołu słowa Bożego i eucharystycznego, zostajemy uzdrowieni i umocnieni, aby świadczyć o Chrystusie wśród tych, do których On nas posyła. Pamiętajmy, że w każdym spotkaniu drugi człowiek potrzebuje naszej miłości. Nie będziemy jej mieli, jeśli nie ugruntujemy naszej przyjaźni z Panem Bogiem.
 2. Dzisiaj 2 niedziela miesiąca po Mszach świętych zbiórka ofiar do puszek przed kaplicą na budowę naszego kościoła. Zbiórkę przeprowadzi Rada Duszpasterska. Za złożone ofiary i przeprowadzoną zbiórkę Bóg zapłać.
 3. W poniedziałek 12 lutego Msza święta zbiorowa przez wstawiennictwo błogosławionego biskupa Władysława Gorala we wszystkich intencjach do niego zanoszonych, a w szczególności z prośbą o błogosławieństwo w budowie  naszej świątyni i plebani oraz  o błogosławieństwo i opiekę naszego patrona dla wszystkich ofiarodawców i darczyńców. Będziemy również modlić się w intencji ks. Biskupa Artura Mizińskiego z okazji urodzin.
 4. We wtorek 13 lutego po Mszy świętej o godz. 18.00 nabożeństwo do Św. Michała Archanioła oraz Katecheza Biblijna.
 5. W środę, 14 lutego, przypada święto św. Cyryla (826-869), mnicha, i Metodego (815-885), biskupa. Ci urodzeni w Cesarstwie Wschodnim bracia, bardzo wykształceni, znający różne języki z hebrajskim, syryjskim i łaciną włącznie, piastujący różne godności kościelne, podjęli wiele udanych wypraw misyjnych, między innymi do kraju Chazarów na Krymie, do Bułgarii i na Morawy, gdzie wprowadzili do liturgii język słowiański pisany alfabetem greckim (głagolicę). Cyryl przetłumaczył Pismo Święte na język staro-cerkiewno-słowiański. Tym językiem nadal posługuje się kilkadziesiąt milionów braci prawosławnych i kilka milionów grekokatolików. Obaj święci są uważani za apostołów Słowian.
 6. Święto Cyryla i Metodego jest Dniem Modlitwy za Narody Słowiańskie. Pamiętajmy, że Kościół jest jeden, choć od wieków gromadzi rozmaite narody, tradycje i obrządki.
 7. Tego samego dnia tradycja wspomina św. Walentego, kapłana rzymskiego, który w 269 roku poniósł śmierć męczeńską, gdyż podczas tortur nie chciał się wyrzec Chrystusa. Na Zachodzie, zwłaszcza w Anglii i Stanach Zjednoczonych, a od jakiegoś czasu także u nas, przyjęło się go czcić jako patrona zakochanych. Niech to będzie okazja do modlitwy, podziękowania Panu Bogu za miłość, którą nas obdarzył, i za bliskich, którzy nas kochają. Pamiętajmy też o narzeczonych z naszej wspólnoty parafialnej i prośmy, aby ich wzajemna miłość się umacniała i aby z Panem Bogiem weszli na wspólną drogę życia.
 8. Kończy się tegoroczny karnawał. W tym tygodniu, 14 lutego, przypada Środa Popielcowa. Otwiera ona święty, szczególny czas Wielkiego Postu. Msze Święte tego dnia o godz. 7.00, 9.00, 16.30 i 18.00. Zewnętrznym znakiem naszego wejścia na drogę pokuty i nawrócenia jest posypanie głowy popiołem. Popiół przypomina, że wszystko, co ziemskie, powstało z prochu ziemi i znów w proch się obróci. Ten rozpad jest skutkiem grzechu. Jednak kapłan, posypując głowy wiernych popiołem, czyni nad nimi znak krzyża, który oznacza oczyszczenie i zmartwychwstanie. Zatem Wielki Post – czas pokuty, postu, wyrzeczeń i modlitwy – ma służyć naszemu nawróceniu, ma przygotować nasze serca na owocne przeżycie radosnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
 9. Pamiętajmy, że w Popielec obowiązuje post ścisły, polegający na wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i spożyciu jednego posiłku do syta w ciągu dnia. Pozostałe posiłki muszą zostać ograniczone co do ilości.
 10. Od Środy Popielcowej do pierwszej niedzieli Wielkiego Postu włącznie trwać będą kwartalne dni modlitw o ducha pokuty. Wielki Post powinien być naznaczony naszą ścisłą współpracą z Panem Bogiem, który „daje nam siłę zaczynania od nowa” (KKK nr 1432).
 11. W głębszym przeżywaniu Wielkiego Postu pomogą nam nabożeństwa wielkopostne. W każdy piątek w naszej parafii o godz. 17.20 będziemy szli za Chrystusem Jego drogą krzyżową, a w niedziele o godz. 17.30 będziemy rozpamiętywali Jego mękę podczas gorzkich żali. Nie żałujmy czasu i odwagi, aby w zlaicyzowanym dziś świecie pokazać, że mocno trwamy przy Chrystusowym krzyżu – znaku zbawienia. Niech on przypomina, zwłaszcza wrogom Kościoła, że największą wartością w życiu jest miłość płynąca z tego właśnie krzyża: „W krzyżu miłości nauka”. Dla dzieci Droga Krzyżowa w piątki Wielkiego Postu o godz. 16.30.
 12. W piątek 16 lutego o godz. 18.00 Msza święta zbiorowa przez wstawiennictwo Św. Jana Pawła II.
 13. W przyszłą niedzielę zbiórka ofiar do puszki przed kaplicą na Stowarzyszenie Chorych na Padaczkę „Drgawka”.
 14. Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone w tym tygodniu na budowę kościoła: bezimiennie 40 zł., z ul. Puławskiej 100 zł., z ul. Szarych Szeregów 100 zł., Pani Aneta z rodziną 1000 zł., mieszkańcy bloku z ul. Popiełuszki 35 w comiesięcznej zbiórce 430 zł., Kółka Różańcowe miesiąc luty 2600 zł. Serdeczne Bóg zapłać.
 15. Zachęcamy do czytania i nabywania tygodników katolickich: Niedziela, Gość Niedzielny, dwutygodnika Droga oraz miesięcznika Mały Gość Niedzielny i L’osservatore Romano.
 16. Społeczność Szkoły Podstawowej nr 18 przy Al. Długosza 8 zaprasza na Dni Otwarte oraz zapisy uczniów na rok szkolny 2018/2019 – klasy pierwsze: piątek – 16 lutego w godz. 16.30 – 18.30, klasy czwarte i siódme: sobota – 3 marca w godz. 10.00 – 13.00.
 17. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności: śp. Kazimiera Drelich, lat 91 z ul. Puławskiej 18, śp. Aleksander Jerzy Gauda, lat 75 z ul. Leszczyńskiego 34. Polećmy ich i naszych zmarłych Miłosierdziu Bożemu: „Wieczny odpoczynek….