Pielgrzymka do Warszawy na Beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego 7 czerwca 2020 r.

Pielgrzymka do Warszawy 7 czerwca 2020 r. na Beatyfikację Prymasa Polski – Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Uwaga!

Została zawieszona i będzie podany inny nowy termin.                                        Ks. Proboszcz