Projekt kościoła pw. Bł. Bpa Władysława Gorala w Lublinie

Kościół i Dom Parafialny w budowie

Bryła projektowanego kościoła jest wolnostojąca, podpiwniczona, jednoprzestrzenna z antresolą wewnętrzną. Wejście główne znajduje się od strony północnej oraz boczne od strony wschodniej.   Wyjścia ewakuacyjne zlokalizowane są od strony północnej, wschodniej i zachodniej. W części południowej kościół jest dwupoziomowy z salą wielofunkcyjna na piętrze, połączony podziemnym korytarzem z budynkiem centrum duszpasterstwa i kolumnadą w poziomie terenu. Zaplecze kościoła oprócz funkcji pomocniczych służących sprawowaniu liturgii wyposażony jest w zespół ogólnodostępnych sanitariatów. Kościół ma być całkowicie podpiwniczony dla pomieszczeń o charakterze technicznym, w tym m.in.: wentyl atonia, rozdzielnia elektryczna, pomieszczenie na wodomierz, na sprzęt liturgiczny, na sprzęt ogrodniczy, na dekorację, szatnię oraz salę widowiskową spełniająca funkcje tj: wystawy, przedstawienia, sport.  W bryłę kościoła są wbudowane dwie kaplice /jedna dostępna z nawy głównej, druga z wejściem z dziedzińca/. Bryła kościoła jest nakryta krzyżującymi się dwuspadowymi dachami, a w części centralnej zwieńczona kopułą z doświetleniem w formie latarni. Części niższe są zaakcentowane 4 kopułami o mniejszej rozpiętości. Budynek centrum duszpasterstwa (plebanii) jest czterokondygnacyjny całkowicie podpiwniczony z poddaszem użytkowym  z doświetleniem oknami połaciowymi i lukarnami, z wbudowanymi garażami i magazynami, nakryty dachem czterospadowym. Przestrzeń pomiędzy kościołem i budynkiem centrum duszpasterstwa jest ograniczona z dwóch stron zadaszoną kolumnadą stanowiąca rolę łącznika w poziomie terenu. Tworzy ona naturalny wewnętrzny dziedziniec nadający charakter intymności i izolacji dla użytkowników obiektów.  Wolnostojąca dzwonnica usytuowana jest obok kościoła w północno – zachodnim narożniku działki i stanowi dominantę wysokościowo – przestrzenną. Przed kościołem kształtuje się plac o powierzchni 600 m².

Powierzchnia zabudowy kościoła 840 m², kubatura 9800 m3, powierzchnia zabudowy plebanii 330m², kubatura plebanii 2600 m3,  powierzchnia zabudowy dzwonnicy 16 m², kubatura 400 m3, powierzchnia zabudowy kolumnady 234 m².

Projektant

mgr inż. arch. Wojciech Hawryłkiewicz z Warszawy.