Plan wizyty duszpasterskiej 7-12.01.2019 r.

 

WIZYTA DUSZPASTERSKA styczeń 2019

Jeżeli ze względu na czas pracy lub inne przeciwności ktoś nie będzie mógł przyjąć kapłana w wyznaczonym czasie, prosimy o zgłoszenie tego w zakrystii tak, aby wspólnie ustalić inny dogodny czas.

 

Dzień Ksiądz Ulica, nr bloku lub domu
7.01.2019 r.

Poniedziałek

1.

 

 

2.

3.

 

 

ul. Lubomelska 12  (od 15.30)

ul. Boczna Lubomelskiej od początku (od ok. 16.15)

ul. Lelka Sowy od początku (od ok. 18.15)

ul. Poniatowskiego  od początku (od 15.30)

ul. Długosza  5 (od 15.30)

ul. Norwida (od ok.16.15)

ul. Rayskiego (od ok.17.30)

8.01.2019 r.

Wtorek

1.

2.

 

3.

 

ul. Czechowska od nr 20 do nr 42C (od 15.30)

ul. Głowackiego od nr 29 do nr 33 (od 15.30)

ul. Głowackiego od nr 28 do nr 28A (od ok. 16.00)

ul. Głowackiego 2 i 4 (od 15.30)

ul. Głowackiego 3/5 (od ok. 17.15)

9.01.2019 r.

Środa

1.

2.

 

 

3.

 

ul. Głowackiego  od nr 7 do nr 23 ( od 15.30)

ul. Snopkowska 15  i 17 (od 15.30)

ul. Snopkowska 10 (od ok. 15.45)

ul. Snopkowska 6 (od  ok.17.15)

ul. Snopkowska 8 ( od 15.30)

ul. Leszczyńskiego od nr 32 do nr 60  (od ok. 17.00)

10.01.2019 r.

Czwartek

1.

2.

3.

 

 

 

 

 

ul. Leszczyńskiego od nr 3 do nr 16 i 18 (od 15.30)

ul. Leszczyńskiego od nr 17 do nr 30 (od 15.30)

ul. Legionowa 11 (od 15.30)

ul. Legionowa 7A (od 15.50)

ul. Legionowa 7 (od 16.30)

ul. Legionowa 5 (od ok. 16.45)

ul. Legionowa 3 (od ok. 17.00)

ul. Legionowa 1 (od ok. 17.45)

11.01.2019 r.

Piątek

1.

 

2.

 

 

3.

 

 

ul. Legionowa 4 (od ok. 15.30)

ul. Legionowa 2 (od ok. 16.50)

ul. Legionowa 15 (od 15.30)

ul. Legionowa 13 (od ok. 16.00)

ul. Legionowa 9 (od ok. 18.00)

ul. Legionowa 17 (od 15.30)

ul. Legionowa 19 (od ok. 16.00)

ul. Legionowa 21 (od ok. 18.15)

12.01.2019 r.

Sobota

1.

 

 

 

2.

 

 

3.

 

ul. Bieczyńskiego 4 (od 9.00)

ul. Czysta 3 (od 9.45)

ul. Wieniawska 10 (od ok.11.00)

ul. Wieniawska 8 (od ok. 12.00)

ul. Wieniawska 4 (od 9.00)

ul. Wieniawska 6 klatka I – IV (od ok.10.00)

ul. Wieniawska 6 klatka V – VIII (od ok.12.15)

ul. Skautów 17 (od ok. 9.00)

ul. Skautów 15A (od ok. 11.30)