Plan wizyty duszpasterskiej 2-5.01.2019 r.

WIZYTA DUSZPASTERSKA styczeń 2019

 

Dzień Ksiądz Ulica, nr bloku lub domu
02.01.2019 r.

Środa

1.

2.

3.

ul. Puławska 18 numery 1 – 60 od początku (od 15.30)

ul. Puławska 18 numery 61 –  119 od początku (od 15.30)

ul. Puławska 18 numery 120 – 179 od początku (od 15.30)

03.01.2019 r.

Czwartek

1.

2.

3.

 

ul. Puławska 26 – od początku (od ok. 15.30)

ul. Puławska 26 – od końca (od 15.30)

ul. Puławska 27 od góry (od ok. 16.30)

al. Racławickie 29A (od ok. 15.30)

04.01.2019 r.

Piątek

1.

 

2.

 

3.

 

al. Racławickie  31 (od 15.30)

al. Racławickie  33 numery 1-41 od początku (od ok. 17.00)

al. Racławickie 29B (od 15.30)

al. Racławickie 33  numery 42-76 od końca (od ok. 17.00)

al. Racławickie 27 (od 15.30)

al. Racławickie 29 (od ok. 17.15)

05.01.2019 r.

Sobota

1.

 

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

al. Racławickie 19 (od 9.00)

al. Racławickie 15 (od ok. 9.30)

al. Racławickie 13 (od 11.00)

al. Racławickie 11 (od 13.00)

ul. Szarych Szeregów 1A (od 9.00)

ul. Szarych Szeregów 1B (od 10.15)

ul. Szarych Szeregów 1 (od ok 12.00)

ul. Szarych Szeregów 2 (od 9.00)

ul. Szarych Szeregów 4 (od 10.00)

ul. Szarych Szeregów 6 (od 11.30)

ul. Dubois od początku (od 12.30)