Plan wizyty duszpasterskiej 21-26.01.2019 r.

Parafia Rzymskokatolicka

  1. Błogosławionego Biskupa Władysława Gorala w Lublinie

Jeżeli ze względu na czas pracy lub inne przeciwności ktoś nie będzie mógł przyjąć kapłana w wyznaczonym czasie,

prosimy o zgłoszenie tego w zakrystii tak, aby wspólnie ustalić inny dogodny czas.

WIZYTA DUSZPASTERSKA styczeń 2019

Dzień Ksiądz Ulica, nr bloku lub domu
21 stycznia 2019 r.

Poniedziałek

1.

2.

 

3.

ul. Ćwiklińskiej 2 (od ok. 15.30)

ul. Ćwiklińskiej 3 (od ok. 15.30)

ul. Ćwiklińskiej 4 od końca (od ok. 17.30)

ul. Ćwiklińskiej 4 od początku  (od 15.30)

22 stycznia 2019 r.

Wtorek

1.

2.

3.

ul. Junoszy 49 od początku (od  g. 15.00)

ul. Junoszy 47 od początku    (od  g. 15.30)

ul. Junoszy 47A od początku (od  g. 15.30)

23 stycznia 2019 r.

Środa

1.

 

2.

3.

 

ul. Zuchów  2 od początku (od ok. g.15.30)

ul. Ks. J. Popiełuszki  33 od góry i od dołu (od ok. g. 17.45)

ul. Ks. J. Popiełuszki  34 (od ok. g. 15.30)

ul. Ks. J. Popiełuszki  36 (od ok. g. 15.30)

ul. Ks. J. Popiełuszki  31 (od ok. g. 17.00)

24 stycznia 2019 r.

Czwartek

1.

2.

 

3.

 

ul. Ks. J. Popiełuszki  35 od góry  (od g. 15.30)

ul. Ks. J. Popiełuszki  28D do  28E (od ok. g. 16.00)

ul. Ks. J. Popiełuszki  28F do  28G (od ok. g. 18.00)

ul. Ks. J. Popiełuszki  28H do  28J  (od ok. g. 16.00)

ul. Ks. J. Popiełuszki  28K do  28L (od ok. g. 18.00)

25 stycznia 2019 r.

Piątek

1.
2.
3.
ul. Ks. J. Popiełuszki  28M do 28N (od ok. g. 16.00)

Wizyty dodatkowe w domach zgłoszonych w kancelarii, nieobecnych w czasie wyznaczonej wizyty. (od g. 16.00)

26 stycznia 2019 r.

Sobota

1.
2.
3.
Wizyty dodatkowe w domach zgłoszonych w kancelarii, nieobecnych w czasie wyznaczonej wizyty. (od g. 9.00)